Češi se státní správou přes internet nekomunikují - ČR skončila na 25. místě

"Více než tři čvrtiny občanů v ČR používají internet pravidelně,  jen 14 % z nich ale využívá digitální prostředí třeba k podání formulářů státní správě. Pro Česko to není dobrá vizitka. Žijeme v 21. století a tomu bychom měli přizpůsobit i způsoby komunikace občanů s veřejnou správou," komentuje zveřejněné výsledky indexu DESI 2015 europoslankyně Dita Charanzová (ALDE/ ANO2011). Index, který vytvořila Evropská komise, hodnotí v jednotlivých zemích EU dostupnost internetu a jeho využívání, stejně jako dovednosti jeho uživatelů. 

"V oblasti digitálních veřejných služeb byla Česká republika ohodnocena známkou 0,3. To je ze všech hodnocených oblastí nejhorší skóre. Skončila tak ze zemí EU až na 25. místě. V zemi existují závažné nedsostatky, zejména na straně poskytovatelů veřejných digitálních služeb," uvádí komentář k výsledkům indexu DESI 2015.

České firmy na špičce EU v online prodeji

"O poznání lépe si Česko vedlo například v online prodeji, ukazuje se, že soukromý sektor dokáže na měnící se podmínky a vývoj technologií reagovat pružně. Státní správu v tomto směru nechává za sebou na míle daleko," říká Dita Charanzová.

Hodnotící zpráva pro české firmy vyznívý jednoznačně pozitivě: "České malé a střední firmy jsou v EU na špičce v online prodeji. Zároveň ve srovnáních vedou, pokud jde o obrat z něj. Mají relativně silnou pozici v online prodeji do jiných členských států EU (12 % ve srovnání s průměrem EU, který činá 6,5 %)."

"Na druhou stranu je třeba vnímat i fakt, že český zákazník zůstává konzervativní. Z dřívějších šetření vyplývá, že jen 7 % nákupů přes internet provedou čeští spotřebitelé za hranicemi Česka. Studie potvrzují i to, že nechuť nakupovat v zahraničí vyplývá z neznalosti spotřebitelských práv, třeba postupů při reklamaci či vrácení zboří. Sjednocení těchto pravidel a vytvožení jednotného trhu i na digitální platformě je jednou z cest, jak toto napravit," říká Dita Charanzová, který připravuje  tomto směru návrh komplexních změn. Evrospký parlament by se měl tímto návrhem zabývat ještě v prvním pololetí tohoto roku.

Celkově DESI 2015 umístil Česko na 17. místo z 28 států EU

Česká republika obsadila celkově 17. místo z 28 členských zemí. Jak uvádí zveřejněná zpráva: "Čeští občané vykazují dobrou úroveň digitálních dovedností." Konkrétně 76 % jich využívá internet pravidelně, 86 % uživatelů internetu jej používá jako zdroj zpravodajství, více než polovina (58 %) si oblíbila internetové bankovnictví a jen o něco méně (52 %) na internetu také nakupuje. Polovina českých uživatelů internetu pak komunikuje na sociálních sítích.

 

Více o DESI 2015: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_cs.htm