Kvóty pro ženy nejsou samospásné

 

Evropský parlament dnes schválil zprávu týkající se pokroku, kterého bylo dosaženo v oblasti rovnosti pohlaví v roce 2013. „Materiál obsahoval celou řadu závěrů, s nimiž nelze než souhlasit, přesto jsem se hlasování zdržela. Některé otázky si má podle mého názoru vyjasnit každá země samostatně, řešení nemá přicházet z Bruselu,“ říká k dnešnímu hlasování europoslankyně Dita Charanzová (ALDE/ ANO2011). Mezi takové patří podle ní například zavádění kvót pro ženy. „Pokud nebudeme vytvářet příznivější podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života žen, samy kvóty nejpalčivější problémy stejně nevyřeší. Za podstatnější proto považuji třeba to, aby měly ženy zajištěno dostatečné zázemí v péči o dítě, aby nemusely volit mezi dětmi a kariérou,“ vysvětluje Dita Charanzová. K důležitým tématům, jejichž řešení považuje za podstatné, řadí také otázky domácího násilí a právo ženy na rozhodnutí v důležitých životních otázkách.