Ochrana spotřebitele nebude transatlantickou smlouvou nijak ohrožena - Výbor IMCO schválil zprávu TTIP

Dnešní hlasování mělo oproti očekávání celkem dramatický průběh. „Navzdory všem gentlemanským dohodám se jen pár hodin před hlasováním socialisté, komunisté a zelení rozhodli pro zásadní zásah do textu. Politická jednání tak nabrala nečekaný zvrat. Jsem ráda, že i přesto se nakonec Výbor dohodl na vyslání jasného signálu, že podporujeme probíhající jednání o smlouvě a očekáváme ambiciózní výsledek jak v oblasti služeb, veřejných zakázek, tak i zvláštní důraz na malé a střední podniky," říká europoslankyně Dita Charanzová. 

 

Přijetím zprávy Výbor IMCO definoval mantinely, v nichž by se měl finální text transatlantické smlouvy pro otázky ochrany spotřebitele a jednotného trhu pohybovat. „Ochrana spotřebitele patří k oblastem, které lidi zajímají pochopitelně nejvíce. Často se také stává nástrojem v rukou odpůrců TTIP, kteří dokáží konstruovat naprosté smyšlenky, s nimiž více či méně úspěšně straší běžné občany. Po dnešku tedy máme černé na bílém, že ze svých standardů neslevíme. Je to jasný vzkaz Evropské komisi, která bude finální podobu TTIP tvořit. Bez těchto záruk TTIP Evropský parlament nepodpoří," komentuje výsledky hlasování Dita Charanzová.

 

V dalších okruzích spadajících pod působnost IMCO je mj. definován požadavek, aby dohoda TTIP přinášela nové příležitosti pro EU firmy, speciálně malé a střední. „Požadavek na nové příležitosti je realizovatelný právě odstraněním dnes platných překážek. Továrny dnes vyrábí na dvou pásech, kdy jeden produkuje v normách EU, druhý v normách USA. Bezpečnost výrobku je přitom srovnatelná, až totožná, jen hlídaná kritéria rozdílná. Každý podnikatel, který se pokoušel o export do Spojených států, mi dá jistě za pravdu, že je to skutečná věda. Pro menší firmy dnes v podstatě neřešitelný oříšek,“ vysvětluje Dita Charanzová, proč je na tuto oblast kladen takový důraz. Od USA bude vyžadován nediskriminační přístup k evropským firmám na všech vládních úrovních, IMCO také vznesl požadavek na zajištění lepší mobility pracovníků mezi oběma kontinenty, vzájemné uznávání kvalifikace pracovníků apod