Europoslanci přijali novou Strategii EU v boji s alkoholem

Přijatá Strategie počítá se zavedením řady opatření, mj. ukládá členským zemím činit kroky vedoucí ke snižování spotřeby alkoholu a navrhuje celoevropskou kampaň proti pití alkoholu za volantem nebo v těhotenství. Evropská komise žádá implementaci nové Strategie nejpozději od roku 2016, trvat by měla do roku 2022.

„Pozornost, kterou Komise věnuje problémům s alkoholem, je pochopitelná. V Evropě je konzumace alkoholu nejvyšší na světě, v Česku je pak situace tradičně horší než evropský průměr. Problematická je v ČR nejen konzumace u dospělých, kde dvě třetiny populace tvoří konzumenti s nižším či vyšším rizikem konzumace alkoholu, ale i mezi mladými. Bezmála polovina dnešních patnáctiletých kluků přiznává opakovanou opilost, dívek je jen o něco málo méně,“ vysvětluje Dita Charanzová (ALDE/ ANO2011) důvody, proč podpořila přijetí Strategie.

 Strategie by měla pomoci národním autoritám v boji s důsledky zvýšené konzumace alkoholu, a to včetně sběru dat. Za své si bere cíle jako zlepšení prevence či snížení dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu.