Závěrečná zpráva k TTIP prošla Výborem INTA

Výbor pro mezinárodní obchod EP dnes (28. 5. 2015) schválil závěrečnou zprávu EP k  probíhajícím jednáním o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Zpráva vymezuje základní linie pro jednání v jednotlivých oblastech TTIP, ktere by měla respektovat Evropská komise jako hlavní vyjednávací autorita za EU. Zároveň jasně definuje hlavní cíle, kterých by mělo být v jednáních dosaženo.  „Text dnes schválený výborem odráží hlavní priority České republiky. Mimo jiné se dotýká i oblasti ochrany investic, kde bychom získali prostor pro vypořádání dosud platné bilaterální investiční dohody mezi ČR a USA, která je pro nás nevýhodná,“ vysvětluje europoslankyně Dita Charanzová, proč jako členka výboru hlasovala pro zprávu. Schválení textu je podle Dity Charanzové jasnou podporou probíhajícím jednáním o TTIP.

 

„Evropská komise by měla vyjednat ambiciózní dohodu, která zajistí skutečný přístup na americký trh zejména malým a středním firmám. Za klíčové považuji, aby EU neustoupila ze svých hlavních priorit, jako je například přístup na americky trh s veřejnými zakázkami, regulatorní spolupráci či spolupráci v oblasti energetiky. Za důležité považuji také usnadnění mobility pracovníků mezi oběma kontinenty,“ dodává Dita Charanzová, která je také zpravodajem pro TTIP v dalším výboru EP, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

 

K nejdiskutovanějším oblastem TTIP patří kapitola ISDS, tedy vypořádání případných sporů formou arbitráží mezi investorem a státem. „V tomto bodě souhlasím se zpravou, protože podporuje poslední návrh Evropské komise, jehož cílem je zlepšení některých mechanismů, jakým arbitráže probíhají (od jmenování arbitrů, přes zamezení paralelních procesů až po možnost odvolání se proti rozsudku arbitráže)," uzavírá Dita Charanzová. 

Dnes schváleny text bude předložen k závěrečnemu hlasovani na plenárním zasedání  Evropského parlamentu  v červnu.