Summit EU - CELAC dal spolupráci zelenou

Státy jižní Ameriky posilují své postavení v mezinárodním obchodě. O další krok k rozšíření vzájemné spolupráce se pokusil summit EU – CELAC (státy Latinské Ameriky a Karibiku), který se konal minulý týden v Bruselu. „Ukazuje se, že zbytečné váhání o možném rozšíření vzájemného obchodu s těmito zeměmi, by Evropu mohlo mrzet. Už dnes na tomto kontinentě posiluje svoji pozici Čína, a nutno říci, že na úkor evropských států,“ vysvětluje europoslankyně Dita Charanzová význam vzájemného dialogu, který by do budoucna mohl vést například k vytvoření zóny volného obchodu mezi klíčovými zeměmi jihoamerickeho kontinentu. Summit vydal jasny signál k tomu, že Evropa by měla prohloubit své obchodni vztahy například s Mexikem a zintenzivnit jednání s Mercosurem.  Pomoci b y v tomto směru mohla podle Dity Charanzové současná prezidenta Brazílie Dilma Rousseffová, která se summitu také zúčastnila: „Brazílie předseda Mercosur a má tak šanci znovu posunout jednání s EU a hrát v námluvách obou kontinentů klíčovou roli.“ Zcela jiná situace je podle ní u dalšího významného člena CELACu, a sice Venezuely: „K porušování lidských práv, k němuž zde vytrvale dochází, nemůže být EU slepá. Evropa by měla jasně odsoudit zhoršující se stav lidských práv v této zemi a jasně říci, že režim prezidenta Madura musí v prvé řadě propustit politické vězně."