Svobodná povolání předmětem interpelace na EK

Europoslankyně Dita Charanzová interpelovala Evropskou komisi dotazem na vývoj podmínek pro výkon tzv. svobodných povolání, mezi něž patří například lékaři, architekti, advokáti, daňoví poradci a další vysoce erudované profese, které mají své specifické podmínky činnosti. "Ráda bych, aby tito lidé nečelili přebujelým byrokratickým překážkám třeba ve chvíli, kdy se chtějí přestěhovat do jiné země EU. Pokud se dnes český architekt rozhodne přesídlit třeba do Německa a vykonávat své povolání tam, zjistí, že mu to úřední šiml v podstatě znemožňuje - základní svoboda pohybu je v těchto případech značně omezena," vysvětluje Dita Charanzová. Komise se již před časem zavázala tyto otázky řešit, dodnes ale podle Dity Charanzové nebyly kroky prováděny s dostatečnou razancí: „Chci slyšet, kdy budou uvedena v život konkrétní opatření, zajímá mne situace těchto profesionálů v EU. Podrobná analýza jejich mobility i zastoupení v zemích Unie měla být jedním z výstupů činnosti pracovní skupiny, kterou Komise založila již v loňském roce.“