Výzkum klonování v EU bude omezen

Evropský parlament přijal návrh na zákaz klonování zvířat pro hospodářské účely. „Včerejší hlasování vnímám více jako populistické gesto než jako snahu o faktický posun v dané problematice. Je navýsost zřejmé, že dnes neexistuje cesta, jak by se klonované maso dostalo z laboratoře na trh, to je naprosto fantaskní úvaha,“ říká europoslankyně Dita Charanzová. „Veškeré rozhodování spojené s problematikou klonování musí být založeno na výsledcích vědeckého posouzení a hodnocení rizik klonování zvířat, nikoli na tlacích některých skupin občanů a opozice,“ uvádí se také mj. v oficiální pozici ČR k dané problematice.

Podle Dity Charanzové nelze odmítat pokrok a zamezit vědeckému výzkumu, který v této oblasti probíhá. Přijetí zákazu byť jen dočasně, může znamenat zastavení vědeckého bádání, které v EU probíhá. „Problematikou se zabývají vědci na celém světě. Plošný zákaz klonování zvířat pro hospodářské účely v EU, může vést ke ztrátě cenného genetického materiálu a tak výhledově přispět ke snížení konkurenceschopnosti evropských zemědělců,“ vysvětluje Dita Charanzová, proč hlasovala proti přijetí návrhu.