Nová strategie EK pomůže i českým firmám

Komisařka EK Cecilia Malmstrom dnes v Evropském parlamentu představila novou obchodní a investiční strategii EU. Strategie předkládá další směřování evropské obchodní politiky a vyjadřuje podporu uzavření nových obchodních dohod EU se třetími zeměmi. K jejím hlavním cílům řadí hospodářský růst a růst počtu pracovních míst. Strategie rovněž obsahuje některé nové prvky jako například posílení principu transparentnosti vyjednávání o obchodních dohodách směrem k veřejnosti nebo tzv. antikorupční doložky, které by budoucí dohody měly obsahovat. 

Podle europoslankyně Dity Charanzové, stínové zpravodajky zprávy EP k této strategie za frakci ALDE, by strategie měla pomoci i českým firmám: „Očekávám zejména, že narozdíl od předchozích obdobných strategií, tato bude mít naprosto hmatatelné výsledky, že bude i pro české firmy přinášet nové obchodní a podnikatelské příležitosti na třetích trzích. Především malé a střední podniky se v zahraničním obchodě setkávají s celou řadou praktických problémů, s celními procedurami, administrativními průtahu či složitými předpisy. Je nutné tyto překážky v rámci obchodních dohod do budoucna minimalizovat.“  Podle Dity Charanzové je ale strategie vystavena velmi dobře a posiluje mj. pravděpodobnost úspěšného dokončení jednání o smlouvě TTIP. "Strategie podporuje rozvoj obchodní spolupráce EU s USA i s dalšími zeměmi. Je velmi ambiciózní, ale směřuje k naprosto reálným cílům,“ komentuje dokument Dita Charanzová.