EP posvětil zrušení roamingu od června 2017

Evropský parlament se zabýval rušením roamingu v EU. „Táhnoucí se jednání o zrušení poplatků za roaming je podle mne dobrý příklad špatné praxe, tedy lobbistických schopností telekomunikačních společností. Roaming mohl a měl být zrušen již dříve, volat levněji jsme mohli už z letošní dovolené. I přes tyto průtahy jsem ráda, že jsme se dokázali shodnout na postupných krocích, tedy zastropování cen roamingu a jeho následné zrušení od června 2017. Je to určitě důležitý krok na cestě k jednotnému digitálnímu trhu EU,“ komentuje dnešní program EP Dita Charanzová. Cílem dnes projednávaného návrhu je také zavedení jednodušších pravidel pro společnosti, které chtějí expandovat do zahraničí v rámci digitálního prostředí, lepší ochrana spotřebitelů, tedy konečných uživatelů internetu a poprvé také stanovuje celounijní ochranu síťové neutrality.

„Internet je svého druhu veřejná infrastruktura a není žádoucí, aby si některé subjekty mohly zaplatit za lepší přístup a pohyb v této infrastruktuře na úkor druhých. Jsem proti tolerování jakýchkoliv praktik, které by zabránily tomu, že všechny subjekty využívající internet mají stejná práva a možnosti. Takovou situaci bych považovala za nerovnou konkurenci. Například pokud by si globální poskytovatel obsahu zaplatil u provozovatele internetu za to, že jeho videa poběží rychleji a bez zdržení, zatímco lokální subjekty, jako například u nás doma stream.cz, by měly podmínky přístupu omezené. Ale nejde pouze o to, že bychom mohli přijít o další díly Tondy Blaníka. Síťová neutralita je přece také živnou půdou pro start-upy, hlavně v oblasti digitálních technologií a malé a střední podniky, které pro svou činnosti využívají internet, například na zajištění distribuce formou elektronických obchodů. Myslím, že je naší povinností umožnit rozvoj těmto firmám a všem uživatelům rovný přístup internetu,“ vysvětluje Dita Charanzová, proč je zastánkyní síťové neutrality.