EP jedná o bezpečnostní situaci v Unii

Evropa dnes potřebuje rázná rozhodnutí a rychlá konání. Na nekonečná politická jednání nemáme čas, to si za současné bezpečnostní situace dovolit nemůžeme. Co od dnešní Unie pod tíhou všech událostí očekávám? V první řadě společný postup a to na všech myslitelných frontách: rozhodně užší spolupráci tajných služeb jednotlivých zemí, v rámci které by byly sdíleny informace a díky níž bychom dokázali mnohem efektivněji vyhodnocovat a upozorňovat na možná rizika. Přikláním se v tomto směru také k myšlence vzniku Evropské tajné služby. Terorismus neuvažuje v intencích hranic, nemůžeme ani my. Za naprosto logické a legitimní považuji sdílení seznamů cestujících v letecké dopravě. Monitorovat pohyb podezřelých osob po kontinentu je pro nás klíčové - musíme vědět odkud do Schengenského prostoru přicházejí, kam cestují, proč se k nám vrací apod. Další opatření zmiňuje i dnes hlasovaná zpráva EP k prevenci radikalizace. Mobilizaci proti radikalizaci musí EU začít i ve vlastních vodách - jak známo, autoři odporných atentátů z Paříže byli (alespoň z převážné většiny) rodilí Francouzi. Proto považuji za podstatné, abychom s prevencí proti podobným krokům začali například už ve školních osnovách či na internetu, kde se šíří nenávistné projevy a radikální názory. Rovněž podporuji návrh na zavedení tzv. evropského seznamu džihádistů, abychom přesně věděli, na koho je potřeba se zaměřit. Je jasné, že všechny tyto kroky budou něco stát, a proto je současně s nimi potřeba diskutovat o navýšení prostředků na bezpečnost.

Dita Charanzová, europoslankyně (ANO/ ALDE)