Nominace na cenu EP za aktivity v zahraniční politice

Evropský parlament každoročně uděluje svým poslancům ceny za přínos v jednotlivých politických oblastech jako je věda, životní prostředí, obchod či ICT apod. V kategorii „zahraniční politika“ je jednou ze tří nominovaných za minuly rok česká europoslankyně Dita Charanzová. Zahraniční vliv EU v posledních letech roste, a to zejména v souvislosti s politickou debatou o dění v Rusku, migrací, zvyšující se hrozbě terorismu apod. Jednou z diskutovaných otázek se stala také Latinská Amerika. Dita Charanzová se právě oblasti lidských práv ve Venezuele, na Kubě či v Mexiku intenzivně věnuje. „Jsem ráda, že se tyto mé aktivity dostaly do širšího pově domí kolegů z Evropského parlamentu. Z tohoto pohledu vnímám už samotnou nominaci jako reflexi toho, o co se snažím, a proto mne velmi potěšila. Ochranu lidských práv a posilování demokratických principů v zemích, kde to ještě dnes není samozřejmost, považuji za zásadní a vzhledem k naší stále ještě nedávné minulosti i jako splácení jakéhosi dluhu,“ komentuje svoji nominaci Dita Charanzová.