Lanovka na Petřín zůstane zachována, EP jednal i o karmách

Evropský parlament dnes přijal nové nařízení, které nastavuje jednotné bezpečnostní standardy pro lanová zařízení ve státech EU a také ve Švýcarsku. Pro provozovatele vleků a lanovek v ČR, kteří dnes splňují příslušné normy stanovené platnou legislativou, nepřinese nové nařízení žádné zásadní změny. Technické standardy pro jednotlivá zařízení se nemění a rovněž bude i nadále platit, že si každý členský stát pohlídá podmínky, za k terých tato zařízení mohou být instalována a provozována.

„Osobně jsem moc ráda, že se podařilo z působnosti nařízení vyjmout historické lanové dráhy. U nás jsme tak de facto zachránili třeba dnešní podobu lanovky na Petřín nebo obdobnou atrakci v Karlových Varech. U těchto zařízení nebude striktně vyžadováno, aby jejich součástky byly v souladu s daným nařízením. To by ostatně u historické strojovny petřínské lanovky nebylo vůbec myslitelné. Samozřejmě to neznamená, že tyto provozy budou méně bezpečné, musí splňovat základní bezpečnostní normy, které si upravuje Česká republika vlastní legislativou,“ vysvětluje Dita Charazová, stínová zpravodajka návrhu za frakci ALDE.

Pro provozovatele ostatních vleků a lanovek budou platit jasnější pravidla, což pro spotřebitele znamená větší jistotu, že jsou zařízení bezpečná - nejen u nás, ale po celé EU a také ve Švýcarsku. „Za pozitivní výsledek jednání považuji i to, že při renovaci lanovek budou mít provozovatelé možnost nakoupit jednotlivé díly od různých evropských výrobců a nebudou nuceni nakupovat pouze od několika vybraných, jak se původně navrhovalo,“ doplňuje Dita Charanzová. Při nákupu dílů nebo komple tních zařízení se bude nakupující řídit známkou stvrzující, že produkt splňuje všechny evropské normy. 

V rámci dnešního hlasování byl v EP rovněž schválen návrh nařízení, které upravuje pravidla pro užívání domácích zařízení na plyn. To se týká například v Čechách oblíbených plynových průtokových ohřívačů, neboli karmy. V EU jsou tyto přístroje nejčastější příčinou úmrtí v souvislosti s plynem, také u nás se bohužel čas od času dozvídáme o obětech otravy oxidem uhelnatým. Dnes přijaté zařízení jasně definuje standardy, které musí všechny plynové spotřebiče splňovat a také vyžaduje jejich certifikaci v souladu s evropskými standardy. "Toto jednoznačně přispěje k tomu, že na našem trhu budou dostupná pouze prověřená zařízení a dojde, doufejme, k posílení prevence vůči možným nehodám," uzavírá Dita Charanzová.