EP zamítl odložení nových emisních testů

V reakci na odhalení nekalých praktik automobilky VW při měření emisí připravila Evropská komise návrh na zavedení nových postupů pro příslušné testy. Evropský parlament dnes zamítl námitku proti tomuto návrhu Evropské komise. Proti námitce se postavila také česká europoslankyně Dita Charanzová: „Dnešní rozhodnutí Parlamentu vítám, zdravý rozum zvítězil. Návrh sice není ideální, jde ale správným směrem. Jeho hlavním přínosem je zavedení testování v tzv. reálných provozních podmínkách, dnes se testuje pouze v laboratořích,“ popisuje europoslankyně Dita Charanzová. Evropská komise měla podle ní návrh představit již dávno, odhodlala se k tomu ale až v reakci na skandál vozů VW.

V případě zavedení nové metodiky se EU stane první místem na světě, kde budou platné pouze výsledky z testů v reálném provozu. „Pro spotřebitele by to přineslo mnohem přesnější informace o tom, kolik emisí dané auto do ovzduší skutečně vypouští. A obnovit důvěru spotřebitelů je v zájmu jak politiků, tak ale především samotných automobilek,“ říká Dita Charanzová.

Podle odpůrců návrhu je EK příliš benevolentní, jeho zastánci ale upozorňují na nutnost začít konat: „Návrh Komise reaguje na potřebu automobilek i laboratoří se začít na novou metodiku adaptovat. Z hlediska chybové marže, kterou napadala námitka EP, je nutné říci, že při dnešních způsobech měření mohou vozidla překračovat normy až pětinásobně. To je mnohem víc, než s čím počítá dnešní návrh EK,“ vysvětluje Dita Charanzová: „Výsledný návrh EK nelze podle ní považovat za ideální, nicméně je to dobrý kompromis a Evropská komise se zavázala, že bude limity v rámci tohoto návrhu revidovat. Toto považuji za zásadní, neboť se tímto způsobem umožní, aby v případě dobrého fungování nových testů, došlo ke snížení chybové marže či jejímu úplnému odstranění. Proto je nutné do budoucna tuto oblast i nadále sledovat. “