EP podpořil sdílení informací o cestujících v letecké dopravě

Evropský parlament dnes rozhodl o zavedení tzv. Passenger Name Record (PNR). Opatření by mělo monitorovat pohyb osob využívajících leteckou dopravu. „Velkým problémem, který se i při nedávných teroristických útocích ukázal v plné nahotě, je nedostatečné sdílení informací mezi jednotlivými zeměmi. Zpravodajské služby nemají dostatek informací o osobách, které mohou představovat bezpečnostní riziko a jako občané EU se volně pohybují uvnitř i vně Unie. Zde máme obrovský dluh a už dnes je pozdě začít něco dělat, návrh se projednává od roku 2011! I tak jsem ale ráda, že PNR byl dnes přijat,“ komentuje výsledek hlasování česká europoslankyně Dita Charanzová.

Europoslankyně připomíná, že při teroristických útocích útočili občané EU, tedy druhé a třetí generace přistěhovalců: „Jsou to lidé s evropskými pasy, kteří se mohou volně pohybovat třeba na trase Paříž – Sýrie, mohou bez omezení cestovat po Evropě. Potřebujeme mít o jejich cestách přehled a je nezbytné, aby informace byly dostupné zpravodajským službám nejen jejich rodné země,“ vysvětluje Dita Charanzová. Některé evropské země již tento systém pro své vlastní potřeby zavedený mají, patří mezi ně například Dánsko či Velká Británie, Česko mezi nimi ale zatím bohužel není. EU již dnes předává a přijímá tato data o cestujících v rámci svých dohod s USA a Austrálií. 

„Umím si představit oportunistické hlasy, které budou v zájmu zachování ochrany soukromí systém odmítat. Tento argument ale nepřijímám, návrh adekvátně reaguje na momentální situaci a měl být zaveden již dávno. Pokud o mých cestách bude někde uložen na několik měsíců záznam, pak to vnímám jako přiměřenou daň zvýšení vlastní bezpečnosti. Nemám s tím sebemenší problém,“ říká Dita Charanzová.

Systém by měl kromě monitorování nových pachatelů a tedy jakési prevenci před páchání například teroristických útoků přispět i k odhalování osob na útěku, případně osob, které se podílí na organizovaném zločinu, například na pašování drog. Zaznamenány budou jejich opakované cesty například i z různých koutů EU do cílových destinací. Systém již při samotném podezření v reálném čase může vyhodnotit rizikového cestujícího a doporučit jeho opakovanou kontrolu před nástupem do letadla apod.