Předplacené online obsahy si časem pustíme i na dovolené - EP jedná o tzv. portability

Výbor IMCO se dnes odpoledne v diskuzi s komisařem pro digitální ekonomiku a společnost Oettingerem zabýval poměrně podstatným problémem, který brání ve vytváření skutečně jednotného digitálního trhu EU. Úředně se jedná o přeshraniční přenositelnost on-line obsahu, v praxi je to situace, kdy si občan v zahraničí nemůže přes internet pustit svůj předplacený video obsah (Netfix, Voyo apod.).

„Vedle všech svobod, které nám jednotný trh nabízí – pohyb osob, pracovních sil, obchodu atd., je toto oblast, kde máme stále ještě velké rezervy. Digitální prostředí by přitom v 21. století nemělo znát hranice mezi jednotlivými státy Unie. Jedním z kroků, které by měly k tomuto ambicióznímu cíli přispět, je odstranění překážek při sdílení digitálního obsahu. Z hlediska uživatelského má toto opatření určitě řadu výhod, občané EU by díky němu měli moci sledovat předplacené video obsahy kdekoli v zemích EU, tedy například na dovolené. Je třeba doladit ještě řada detailů, jako je dočasnost přístupnosti obsahu, jeho technické parametry, ochrana osobních dat a některé další oblasti související s otázkami autorských práv. Považuji ale za velmi důležité, že se postupnými kroky dostáváme k jednotlivým opatřením. Nezůstává jen u proklamací a plánů, máme na stole zcela konkrétní kroky, které je nyní třeba dopracovat do finální podoby,“ říká europoslankyně Dita Charanzová.