Směrnice o zbraních se opět projednávala v EP

Výbor IMCO Evropského parlamentu se dnes opět zabýval návrhem směrnice o regulaci držení zbraní. Původní návrh, který Evropská komise předložila EP k posouzení vloni v reakci na teroristické útoky v Paříži, se setkal s velkou vlnou nevole nejen na plénu EP, ale například i mezi českými držiteli zbraní. "Dnes prezentovaný přepracovaný návrh se již s řadou nedostatků dokázal vypořádat. Neobsahuje už například taková ustanovení, která by znemožňovala vystavovat zbraně v muzeích, nebo používání sportovních zbraní. Vrátili jsme se díky tomu ke konstruktivní diskuzi o některých dílčích parametrech směrnice. Věřím, že tudy vede cesta," říká členka výboru a stínová zpravodajka směrnice za frakci ALDE Dita Charanzová. Posun v přípravě této směrnice ze strany Evropského parlamentu je podle ní zcela hmatatelný: "Zpravodajka Vicky Ford předložila první návrh své zprávy, ve kterém se snaží řešit všechny nejpalčivějšími problémy. Jsem ráda, že se mně podařilo do tohoto návrhu prosadit celou řadu požadavků, s nimiž se na mne obraceli také čeští držitelé zbraní."

Revidovaná směrnice má lépe regulovat trh se zbraněmi, například jejich obchodování přes internet, zajistit lepší sdílení informací o držitelích zbraní mezi jednotlivými státy a zajistit, aby nebyly na trhu volně dostupné vojenské zbraně, které jsou označené jako deaktivované či cvičné, ale v praxi je možné jejich uvedení do funkčního režimu v podobě automatické zbraně. "Teroristické útoky daly jasně najevo, že černý trh se zbraněmi v Unii jen kvete, zabíjely zbraně pořízené v Evropě. Restrikce, které by mu zamezily, nebo jen alespoň minimalizovaly na nejnižší možnou míru, jsou tedy z hlediska bezpečnosti nutné," říká Dita Charanzová. V nejbližších týdnech čeká Výbor IMCO několik kol jednání, ve kterých budeme návrh dále upravovat.