Směrnice o zbraních dostala v EP zcela novou podobu

Evropský parlament zaujal oficiální pozici pro další projednávání směrnice o zbraních. V řadě bodů odmítl původní návrh Evropské komise, který vzbudil vlnu negativních reakcí. České europoslankyni Ditě Charanzové se navíc podařilo prosadit pozastavení legislativního procesu (který má pokračovat tzv. trialogem), až do závazku Komise, že předloží technickou analýzu se všemi dopady a efektivitou navrhovaných opatření.

„Nechci se kolegů dotknout, ale nemyslím si, že jsme natolik erudovaní odborníci na zbraně, abychom do této oblasti mohli zasáhnout tak razantním způsobem bez hlubší znalosti věci,“ vysvětluje stínová zpravodajka směrnice za frakci ALDE Dita Charanzová. Výbor IMCO, který má směrnici v EP na starosti, tak oficiálně zažádal o vypracování detailní studie. Evropská komise s požadavkem akceptovala.

Pozice, kterou dnes přijal výbor EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) a s níž posléze Parlament vstoupí do dalších kol jednání, odmítá většinu sporných pasáží z návrhu Evropské komise z poloviny listopadu. „Většinu sporných pasáží komisního návrhu směrnice Evropský parlament výrazně upravuje. Podařilo se nám odstranit z návrhu do očí bijící nesmysly – o sbírky zbraní by tak neměla přijít muzea, neměli by být zakázány napodobeniny zbraní při filmování, ani zbraně paintballové a airsoftové. Omezeni na svých právech by neměli být myslivci, ani sportovní střelci. To všechno byly skupiny původním návrhem ohroženy. Vyhráli jsme ale bitvu, nikoli válku – čeká nás ještě mnoho hodin dalších jednání,“ říká Dita Charanzová.

Evropská komise také ve svém původním návrhu chtěla naprosto zakázat samonabíjecí zbraně, který vznikly konverzí z automatických. „U nás by se toto opatření dotklo desítek tisíc legálních držitelů zbraní. Také tento zákaz se naštěstí nakonec podařilo významně zmírnit. Evropský parlament navíc do textu vkládá výjimku pro současné držitele zbraní,“ komentuje výsledek Dita Charanzová.

Text směrnice nevzbudil vlnu reakcí jen mezi českými držiteli zbraní, nedávno se také ministr vnitra Milan Chovanec neúspěšně pokusil zablokovat další projednávání směrnice na Radě ministrů vnitra. „Na rozdíl od ministra Chovance já jsem ale přesvědčena, že by nebylo šťastné směrnici zamítnout jako takovou. Souhlasím, že je potřeba odstranit celou řadu nesmyslů, a to také bude mým cílem v dalších jednáních. Na druhou stranu potřebujeme opatření, která budou skutečným přínosem pro posílení bezpečnosti v EU a v boji proti černému trhu se zbraněmi, to jsou kritéria, která mohou být naplněna,“ říká Dita Charanzová.

Návrh například zavádí předpisy pro značení zbraní, které umožní jejich lepší sledovatelnost a také registraci, informace o zbrani by měly obsahovat také například údaje o jejich modifikacích a budou k dispozici také po jejich vyřazení z oficiální registrace. Součástí tohoto projednáván jsou také nová harmonizovaná pravidla pro znehodnocování zbraní. „Tato pravidla zajistí, aby při znehodnocování zbraní byl tento proces nevratný, aby se zbraně po jednoduché úpravě nemohly objevit na černém trhu. Za podstatné považuji i fakt, že text počítá s užší spoluprací mezi státy, které by měly zintenzivnit výměnu informací o podezřelých pohybech zbraní, jejich držitelích apod. Toto jsou opatření, na které chceme další jednání s Komisí a Radou zaměřit. Nikoliv na to, jak bránit legálním držitelům zbraní v jejich užívání,“ uzavírá Dita Charanzová.

 

 

Události, komentáře ČT24 k tématu

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/216411000370713/