EP přijal zprávu k palmovému oleji

Evropský parlament právě přijal zprávu k problematice palmového oleje, a to včetně některých konkrétních návrhů, jak by měla EU v této věci postupovat.

“Likvidace deštných pralesů kvůli pěstování palmového oleje je jeden z největších ekologických problémů dneška. A Evropská unie je třetí největší spotřebitel tohoto oleje na světě. Přijetí zprávy proto vítám, měli bychom být zodpovědní a nastavovat standardy, které mohou inspirovat zbytek světa,” řekla k dnešnímu hlasování Dita Charanzová. “Evropský parlament dal jasně najevo, že si uvědomuje naléhavost problému a potřebu jej řešit, dokazuje to i nebývalá shoda napříč politickými frakcemi.”

“Alarmující je zejména rychlost likvidace deštných pralesů, které fungují jako plíce naší planety. Pokud bychom chtěli problematiku ilustrovat na rozloze České republiky, pak ještě před 30 lety čítaly palmové plantáže v jihovýchodní Asii rozlohu odpovídající zhruba dvěma procentům našeho území, dnes je to plocha stonásobně větší, plocha téměř dvou celých Českých republik,” říká Dita Charanzová. 

Poslankyně vítá, že výsledkem jednání, je materiál obsahující řadu konkrétních kroků: “Ať už se jedná o zavádění minimálních standardů pro palmový olej dovážený do EU, prokazatelnost jeho původu, zajištění větší transparentnosti informací pro nás spotřebitele i závazek se problému i nadále věnovat vytvořením akčního plánu EU proti odlesňování.”