EP podpořil akční plán k eGovermentu

Země Evropské unie by při digitalizaci svých veřejných služeb měly postupovat rychleji a investovat do této agendy také náležité množství prostředků. Shodl se na tom Evropský parlament s Evropskou komisí, když podpořil její akční plán k eGovernmentu.

„Fakt, že potřebujeme přiblížit veřejné služby občanovi, víme v Česku lépe než ve většině států Unie. S digitalizací státní správy jsme stále na chvostě mezi státy EU28, mezi úřady u nás neběhají data, ale občané,“ říká Dita Charanzová. Ta na akčním plánu oceňuje například princip "jednou a dost". „V praxi by to mělo znamenat právě to, že pokud na jednom místě poskytnu státu nějaké osobní informace, měl by být následně schopný tato data dále využívat a sdílet mezi svými registry tak, aby je občan nemusel dokládat zas a znova,“ říká Dita Charanzová.

Je podle ní důležité, aby státy dbaly mj. i na to, aby nebyly z t éto formy komunikace vyloučeni lidé s nějakým handicapem, lidé se zdravotním omezením nebo třeba starší spoluobčané. „Podle posledního šetření (DESI 2017) se ukazuje, že počet seniorů používajících internet velmi rychle roste, a s tím i procento těchto uživatelů, kteří využívají možnosti komunikovat se státní správou online.“

Podle průzkumu DESI 2017 si Česko v oblasti digitalizaci státní správy oproti loňskému roku mírně polepšilo, stále ale za průměrem velmi výrazně pokulhává. „Třetina Evropanů běžně zasílá vyplněné formuláře úřadům online, v Česku se to daří 15 % uživatelů internetu. To nás řadí na 26. místo v EU28. Přitom pět zemí v Unii se už fakticky blíží tomu, že bude nabízet online naprosto všechny své veřejné služby, o tom se nám u nás může bohužel zatím jen zdát. K premiantům Unie patří v tomto směru Malta, Rakousko a Estonsko.“