Dvojí kvalita potravin na pultech zemí EU

Evropský parlament se dnes zabýval také dvojí kvalitou potravin na trzích EU28. "Otázkou dvojí kvality potravin jsme se na plénu Evropského parlamentu zabývali již mnohokrát, žádnou konkrétní akci tyto diskuze ale bohužel nevyvolaly. I podle nových průzkumů je přitom jasné, že na jednotném evropském trhu jsou pod stejnou značkou k prodeji výrobky, které se liší kvalitou a složením," říká Dita Charanzová.
 
"Fakt, že se na české pulty dodávají výrobky nižší kvality, často paradoxně za dražší cenu, mne osobně uráží a považuji za nepřípustné, abychom to nadále tolerovali. Jde o klamání spotřebitele, a to nejen u potravin, ale také u kosmetického či drogistického zboží," komentuje dále dnešní debatu.
 
Konat je podle ní třeba jak na úrovni jednotlivých členských zemí, tak také na úrovni Evropské komise. "Jsem velmi zvědavá na výsledky šetření, které dle mých informací Komise v této věci zahájila. Měli bychom se se vší vážností touto oblastí zabývat na odborné úrovni, se zapojením jak spotřebitelských organizací, tak také výrobců a obchodníků. Výsledkem by měly být konkrétní podněty a další kroky, ať už to bude nová legislativa nebo důsledné naplňování té stávající," říká europoslankyně Dita Charanzová.