EU učinila významný krok pro ochranu průmyslu před nekalou konkurencí z Číny

Evropský parlament udělal v úterý velmi důležitý krok pro ochranu evropského průmyslu před dumpingový dovozem z Číny. Výbor pro mezinárodní obchod v EP totiž podpořil návrh opatření na ochranu evropského trhu proti dovozu zboží s dumpingovými či nepřiměřeně dotovanými cenami. To je podstatné, a v některých případech možná až existenčně důležité, pro některá citlivá odvětví v evropském, a také českém hospodářství, jako jsou například ocelářský nebo keramický průmysl. Tyto sektory totiž čelí přílivu velmi levné produkce z Číny.

Když Čína vstupovala před více než 15 lety do Světové obchodní organizace, tak se s ostatními členy WTO dohodla na protokolu, podle nějž ji nelze považovat za tržní ekonomiku, jak ji známe například z Evropy. Díky tomuto kroku mohla EU přijímat vlastní opatření proti dovozu zboží, u nějž prokazatelně docházelo k umělému stanovování příliš nízké ceny. Takto mohla čelit vcelku efektivně nekalé konkurenci z východu. Interní šetření z EK ukazují, že tato opatření byla velmi účinná, díky nim se podařilo snížit dovoz daného výrobku až o 95-98%.

A proč je toto nové nařízení tak důležité právě nyní? Planost zmíněného protokolu totiž vloni v prosinci vypršela a Čína se tak začíná domáhat toho, aby s ní bylo zacházeno jako s běžnou tržní ekonomikou, byť je zřejmé, že tomu tak ve skutečnosti zdaleka není. Aby EU mohla i nadále přijímat antidumpingová opatření, je nutné upravit tuto legislativu. Ta aktuální totiž vychází z výjimky stanovené protokolem a je v tuto chvíli již zastaralá.

Evropská komise tak představila  novou, alternativní metodologii, podle které je možné vypočítat výši antidumpingového cla a přijmout daná opatření. Nová metodologiepočítá mj. s komplexní zprávou, kterou EK zpracuje pro dotčenou zemi. Zde popíše stav tržního prostředí v jednotlivých sektorech, způsob ohodnocení výrobních faktorů (jako např. práce či kapitálu) a také to, zda-li v daném odvětví není nadbytek výrobních kapacit a podobně. Pokud v některých případech nebudou dostupné oficiální statistiky, bude moci Komise využít údaje z obdobně rozvinuté země v regionu. Všechny tyto vstupy pak poslouží k určení, zda u posuzovaného výrobku dochází k nekalé konkurenci či nikoliv.

Tato na první pohled technická úprava má veliký význam a potenciálně velký dopad na již zmíněné průmyslové sektory v ČR. Z toho důvodu jsem také podala celkem pět pozměňovacích návrhů k této legislativě a jsou všechny součástí přijaté parlamentní pozice. Je dobře, že práce na přípravě nového nařízení postupují, jelikož v sázce je opravdu hodně. EU potřebuje možnost chránit svůj trh a výrobce.

Dita Charanzová