Krátká životnost výrobků na programu EP

Podle nedávného průzkumu mezi francouzskými spotřebiteli je 92 % z nich přesvědčeno, že domácí elektrospotřebiče a výrobky vyspělých technologií jsou záměrně navrženy tak, aby neměly dlouhou životnost. Další průzkum (Eurobarometr, 2014) pak tvrdí, že by nás víc jak tři čtvrtiny (77 %) daly přednost opravě zboží před nákupem nového.

„Problematikou se dnes zabýval i Evropský parlament. Debata se k těmto otázkám vedla vlastně vůbec poprvé, a to přesto že se s nimi od spotřebitelů samotných setkáváme de facto denně,“ říká Dita Charanzová.

Evropský parlament vyzval Evropskou komisi k vytvoření standardů, které by prodloužily životnost výrobků a umožnily také jejich běžnou opravu namísto nakupování nového zboží.

„V mnoha případech nejde o žádnou vědu, ale třeba o to, abychom mohli vyměnit opotřebovanou součástku, která je dnes součástí většího celku a výrobek se tak stává v podstatě neopravitelným. Nebo abychom měli standardizované běžné součástky, které poslouží pro výměnu u více výrobků,“ vysvětluje Dita Charanzová.

Utrácíme peníze, plýtváme surovinami a zamořujeme prostředí odkládanými spotřebiči. Ve sběrnách či kontejnerech tak často končí zboží, které je opravitelné, podle některých odhadů to může být téměř polovina (44 %) rozbitých elektrických a elektronických zařízení.

„EP dnes ale neobjevila Ameriku. Problematikou se zabývá už řada zemí Unie. Například Francie šla tak daleko, že označila plánované zastarávání výrobků za trestný čin, práva spotřebitelů a dostupnost náhradních dílů je tu uložena zákonem. V Nizozemsku u tzv. trvanlivého zboží jako automobily či pračky může vznikat nárok na delší než dvouletou záruku. Rakušani se mohou při svých nákupech rozhodovat podle značky, kterou je opatřen jen elektrospotřebič navržený opravitelným a udržitelným způsobem. A ve Švédsku zavedli daňové slevy na některé opravárenské práce i možnost, aby si spotřebitel, který se rozhodne opravit si elektrospotřebič sám, odečetl polovinu nákladů na pracovní síly ze svých daní,“ uzavírá Dita Charanzová.

Problémem je nedostatek opraven, nedostatek náhradních dílů, výrobky samy o sobě se již vyrábějí v podstatě neopravitelné a v neposlední řadě se potýkáme také s rychlým stárnutím zboží, které není kompatibilní s novějšími modernějšími verzemi na trhu. To se týká samozřejmě hlavně počítačů, mobilních telefonů a dalších podobných zařízení.