Pátá svoboda vnitřního trhu? Volný tok dat!

Evropská komise před časem zveřejnila dlouho očekávaný materiál "Vytvoření evropské datové ekonomiky". Cílem iniciativy, která je součástí komplexní Strategie pro digitální jednotný trh v EU, je nastavení nových podmínek pro pohyb a využívání dat v rámci celé EU.

Některé státy EU dnes přijímají vlastní opatření omezující toky dat přes hranice, což vede k právní nejistotě v daném sektoru. Komise by se s problémem ráda vypořádala, předložený materiál ale podle mne zůstal někde na půl cesty. V tom za pravdu mi dávají také dotčené firmy, pro které by uzamčení dat na jednom trhu znamenalo značné komplikace.

Růst datové ekonomiky je přitom přínosný pro všechny hráče - velké firmy, ale i malé a střední podniky, které rozšiřují svou činnost za hranice. A jak ukazují vlastní čísla Evropské komise, se správným regulačním rámcem se hodnota evropské datové ekonomiky zvýší do roku 2020 až na 739 miliard EUR (tj. 4 % HDP celé EU).

Abychom tohoto byli schopni dosáhnout, je nutné pokročit dále v přípravě evropského legislativního rámce. Z toho důvodu jsem společně s třemi desítkami kolegů europoslanců dopisem vyzvala předsedu Evropské komise Junckera a požádala o předložení návrhu legislativy, který by umožnil zcela volné toky dat v rámci Unie a fakticky tak přispěl ke skutečnému vytvoření datové ekonomiky v Evropě.

Předseda EK není velkým příznivcem liberálního přístupu, odpovědí mi byl tedy dopis komisaře pro digitální agendu Ansipa, který potvrzuje záměr Komise představit na podzim tohoto roku návrh na vytvoření rámce pro volný tok komerčních dat. To by byl z mého pohledu správný krok, a proto doufám, že tentokrát nezůstane pouze u slibů.

Osobně jsem tedy přesvědčena, že je nutné pracovat na zavedení volného toku dat v EU jako jedné ze zásad jednotného trhu vedle volného pohybu zboží, služeb, lidí a kapitálu. V principu se jedná o tzv. pátou svobodu vnitřního trhu. Volný tok dat je to, co v praxi hýbe digitální ekonomikou a je životně důležitý pro její další růst.

Dita Charanzová, poslankyně EP