Lidskoprávní rezoluce ke Kubě přijata

Evropský parlament právě přijal rezoluci o dodržování lidských práv na Kubě. Bod byl zařazen do programu v souvislosti se schvalováním dohody o spolupráci (PDCA) mezi EU a Kubou, kterou již v loňském roce za EU podepsala vysoká komisařka Mogherini.

 

„Komise podepsala standardní dohodu o spolupráci s nestandardní zemí. Spolupráce mezi EU a Kubou z mého pohledu ale musí reflektovat stav na ostrovním státě, musíme minimálně požadovat monitorování situace v oblasti lidských práv a pokud by došlo k jejímu zhoršení, budu první, kdo navrhne zrušení dohody o spolupráci. Pokud chtějí kubánské autority spolupracovat s EU, musí minimálně projevit vůli v hledání cest, jak demokratické principy v zemi posílit. Zahájit dialog s opozicí, reformovat politický systém a skončit s perzekucemi politických oponentů,“ vysvětluje Dita Charanzová důvody, proč podmínila schválení dohody právě přijetím lidskoprávní rezoluce.

 

EP v rezoluci vyzývá ke zlepšení životních podmínek na Kubě, požaduje dohled nad dodržování lidských práv podle mezinárodních standardů, ukončení perzekuce politických oponentů, a vyzývá oficiální kubánské autority k uznání opozice, k reformě politického systému a ke komunikaci s občanskou společností. Zmiňuje mj. například i dostupnost internetu, která je na Kubě de facto nejhorší na světě (zcela pod dohledem oficiálních míst za podmínek nedostupných pro běžné občany) a vyzývá vládu k podniknutí kroků, které by tyto postupy odstranily. V neposlední řadě také připomíná, že bližší spolupráce Kuby a EU může napomoci ostrovnímu státu ke vstupu do dalších unijních programů, mj. třeba i Erasmus+, který by přispěl ke studijní výměně na obou stranách.