Před požáry budov nejsme v EU dobře chráněni

Každý den dojde v EU k 5 000 požárů. Případ londýnské Grenfell Tower ukázal, jak tragické mohou mít důsledky. „Odborníci upozorňují na to, že požáry v budovách jsou dnes mnohem ničivější a nepředvídatelnější než kdy předtím. Technologický vývoj nám na jedné straně nabízí nové materiály, na druhé straně ale máme velmi zastaralé normy, které by měly hlídat bezpečnost těchto materiálů z hlediska hořlavosti a toxicity dýmu. Právě ten je velmi často příčinou smrti obětí požáru. I proto se Evropský parlament rozhodl problematice požární bezpečnosti věnovat.  Osobně dnes Evropskou komisi vyzvu k vytvoření strategie, která by zajistila lepší ochranu před požáry,“ říká poslankyně EP Dita Charanzová.

„Ročně je v Unii hospitalizováno 70 000 lidí v důsledku požáru, třetinu zraněných či obětí jsou přitom děti. My máme v České republice dobré bezpečnostní normy, není to ale případ všech zemí EU. Měli bychom začít s výměnou zkušeností mezi jednotlivými státy, nastavením nových pravidel pro testování hořlavosti stavebních materiálů, začít testovat v běžných podmínkách namísto za zdmi laboratoří a v neposlední řadě znovu otevřít diskuzi nad tím, zda by speciálně pro fasády výškových budov neměly být využívány výhradně materiály nehořlavé,“ vysvětluje Dita Charanzová.

Česká poslankyně EP se setkala se zástupci odborníků a hasičských záchranných sborů Fire Safe Europe, kteří volají po revizi stávajících předpisů. Právě oni upozorňují na nedostatečnou ochranu a zastaralou legislativu a plánují kampaň, kde by s naléhavost těchto otázek chtěli apelovat hlavně na politiky. „Byla jsem překvapena, jaké rezervy v této věci napříč Evropou máme, je to otázka, která si naši pozornost určitě zaslouží. Pokud dnes velmi pečlivě hlídáme energetickou náročnost budov, neměla by nám v souvislosti výběru vhodných materiálů unikat ani otázka jejich bezpečnosti,“ uzavírá D ita Charanzová.