Sankce za odmítání kvót? Nesmysl!

Vzhledem k tomu, že jsem byla v poslední době dotazována na můj postoj k migračním kvótám a údajnou podporu rezoluce, která žádala trestání těch zemí, které kvóty odmítají, považuji za správné se k věci vyjádřit. A uvést vše uvést na pravou míru. V první řadě od samého začátku, tedy již skoro dva roky, zcela konzistentně tvrdím, že zavádění kvót je špatně. To se nakonec potvrzuje v praxi už dnes. Do jednotlivých zemí EU se daří rozdělovat necelou pětinu migrantů oproti předpokladům Komise (původní plán EK počítal s rozdělením až 160 tisíc lidí, povedlo se to u necelých 30 tisíc). Naprostá většina evropských států své závazky vyplývající z kvót tedy nenaplnila. Projekt byl od počátku odsouzen k nezdaru právě proto, že šel proti jednotlivým státům EU, žádal po nich pasivní příjem lidí, kteří k nám nekontrolovaně přicházeli, ale nepřinášel žádný návod, který by původ problému řešil (zvýšená obrana evropských hranic, řešení problému v místě konfliktu apod.).

 

Tolik snad na vysvětlenou, proč jsem hlasovala proti přijetí migračních kvót a zcela logicky taky proti návrhu, aby státy, které kvóty neplní, byly za to potrestány. Do veřejného prostoru se dostaly různé hlášky o opaku. Jednoduše řečeno, jsou to lži. Víc k tomu nemám co říct – jen jako důkaz přikládám odkaz, kde se o tom může každý přesvědčit.

 

http://www.votewatch.eu/en/term8-making-relocation-happen-motion-for-resolution-vote-resolution.html

 

 

 

Dita Charanzová