Levnější volání také z domova do zahraničí?

Levnější mezinárodní hovory nebo zavedení tísňových varování prostřednictvím služby 112 jsou dva z návrhů změn, které poslanci doporučují v jednáních o telekomunikačním balíčku.

Pokud se celkový vývoj cen za telekomunikační služby promítá i do vaší faktury, pak můžete potvrdit, že ceny za telefonní hovory jdou v posledních dvaceti letech dolů. Bohužel to ale stále neplatí pro jeden typ hovorů - ty mezinárodní. Poslanci výborů pro průmysl a pro vnitřní trh proto navrhují změny, které by ceny hovorů v rámci EU stlačily dolů. V pondělí 2. října přijali stanovisko, podle kterého by volání přes mobil i pevnou linku do jiného státu EU nemělo být nepřiměřeně dražší než „domácí“ volání.

Konec drahého volání do zahraničí

Když budete telefonovat mobilem třeba ze sousedního Rakouska do Čech, nebude vás to díky zrušení roamingu stát víc, než co byste platili doma. Když ale budete z Česka telefonovat do Rakouska, je to mezinárodní hovor a může vás stát i víc než dvacet korun za minutu. Poslanci upozornili na přemrštěné poplatky za mezinárodní volání a SMSky Evropskou komisi již minulý rok.

„Konec roamingu je velké vítězství, ale nechceme se zastavovat v půli cesty. Musíme napravit absurdní situaci, kdy je roamingové volání levnější než domácí hovory,“ vysvětluje česká poslankyně za liberály Dita Charanzová, která byla autorkou stanoviska k Evropskému kodexu pro elektronické komunikace ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Tísňová varování z linky 112

V případě tísňové situace jako je živelná pohroma nebo teroristický útok by národní a místní úřady měly mít možnost upozornit lidi na nebezpečí díky lokalizaci prostřednictvím telefonu. Poslanci navrhují zavedení této tísňové komunikace z linky 112. Toho času můžete vytočením čísla 112 přivolat sanitku, hasiče nebo policii kdekoliv v EU.

Telekomunikační balíček

Výše popsané návrhy jsou mezi mnohými, které poslanci formulovali pro změnu směrnice stanovující evropský kodex pro elektronické komunikace. Jejím hlavním cílem je podpořit investice do vysokokapacitních sítí, zajistit lepší vyžití radiových frekvencí a ochranu soukromí.

„Potřebné investice se odhadují na 500–600 miliard EUR a skoro všechny - až 90 % těchto investic - musí poskytnout soukromý sektor. Takže jsme k opatřením přistupovali s cílem podpořit investice a podpořit vysokou konektivitu díky vysoké kapacitě sítí, například optickými kabely do domácností, abychom zajistili zázemí a předvídatelnost pro dlouhodobé investice,“ vysvětlila zpravodajka návrhu ve výboru pro průmysl, španělská poslankyně za lidovce Pilar del Castillo.

Součástí balíčku je také zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Zpravodajem pro toto nařízení byl český poslanec ze skupiny konzervativců Evžen Tošenovský. Cílem BEREC je zajistit v zemích EU jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace například šířením osvědčených postupů a vydáváním pokynů a stanovisek. Tošenovský ve svém návrhu zprávy usiluje o efektivnější nastavení pro sdružení BEREC.

Další postup

Zprávy z výborů schválené 2. října musí ještě posvětit celé plénum na některé z nadcházejících schůzí. Poté se stanou základem vyjednávací pozice Evropského parlamentu. Na finálním znění telekomunikačního balíčku se musí poslanci shodnout s členskými státy (Radou).