Dětské sňatky jako problém nejen třetího světa

Evropský parlament přijal rezoluci týkající se uzavírání dětských sňatků. „Je to problém, který bychom v 21. století vůbec řešit neměli. Bohužel je ale i dnes v rozvojových zemích každá devátá nevěsta mladší 15 let. Komplikace v těhotenství či při porodu je také v nejchudších zemích hlavními příčinami úmrtí dívek ve věku 15 - 19 let,“ vysvětluje závažnost problému Dita Charanzová.

Rezoluce také upozorňuje, že sňatek dětských nevěst de facto znamená konec vzdělávání dotčených dívek, 60 % mladých nevěst v rozvojových zemích dokonce neabsolvovalo žádné vzdělání. „Toto téma by mělo být běžnou součástí diplomacie všech členských států EU, pomoci by měly také kampaně a speciální projekty zaměřené především na vzdělávání a posilování postavení žen a dívek v rozvojových zemích,“ říká Dita Charanzová. Důležitá je podle EP také spolupráce evropských zemí s donucovacími orgány a soudními systémy těchto států, které tak mohou získat odbornou přípravu a technickou pomoc s přijetím a prosazováním právních předpisů zakazujících sňatky v raném věku.

Problém dětských nevěst se týká i členských zemí EU. „Parlament proto apeluje na zajištění ochrany dětí v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte a s Istanbulskou konvencí. Dětské sňatky jsou v členských státech trestné a nepřípustné. O mnohých případech ani nemusíme vědět, uniknou naší pozornosti. To je úkol pro sociální pracovníky i učitele, kteří s potenciálními obětmi přichází do kontaktu,“ říká Dita Charanzová.