Ochrana vnější hranice EU by se měla zlepšit díky novému systému EES

Evropský parlament dnes přijal nařízení, které definuje nový způsob zabezpečení vnější evropské hranice. „Po zvýšení bezpečnosti voláme již dlouho, konečně je na stole konkrétní návrh, který přináší konkrétní řešení,“ říká k novému systému EES (Evropský systém vstupu a výstupu) Dita Charanzová. EES by měl zaznamenat informace (otisky prstů a fotografii obličeje) o všech příchozích osobách ze třetích zemí, které překročí schengenskou hranici.

 

Data by pak měla být uschována po dobu pěti let, právě odpůrci návrhu upozorňují na to, že je to příliš dlouhá doba: “V pětileté lhůtě osobně nevidím problém. Jednak proto, že evropská úroveň ochrany dat je jedna z nejvyšších na světě, jednak proto, že informace mohou být důležité i pro bezpečnostní složky, které budou mít do systému v oprávněných případech také přístup. Například u podezřelých osob s opakovaným vstupem do EU by měly mít možnost vyhledat, kam a proč se dotyčný vrací v nějakém delším časovém horizontu. Nakonec nedávná minulost nám ukázala, že právě nedostatek takových informací i jejich špatná výměna mezi jednotlivými státy patřila z hlediska bezpečnosti mezi slabá místa EU,“ vysvětluje Dita Charanzová.