Boj proti sexuálnímu zneužívání v EU i v samotném Parlamentu

 

Evropský parlament se dnes zabýval také bojem proti sexuálnímu zneužívání v EU i v samotném Parlamentu. Přijal rezoluci odsuzující takové činy a vybízející státy i EP k jejich řešení.

 

 

 

„Podle dostupných čísel se až 55 % evropských žen či dívek za život setkalo s nějakou formou sexuálního obtěžování, ve třetině případů pak byl násilníkem právě nadřízený, kolega či zákazník. Je to tedy zcela seriózní problém, vůči kterému musíme přistupovat s nulovou tolerancí. Nakonec i nedávná kampaň #MeToo, která měla na sociálních sítích masivní odezvu, poukázala, o jak rozsáhlý problém se jedná,“ říká Dita Charanzová a dodává, že byla osobně překvapena případy, které se měly odehrát také přímo v Evropském parlamentu: „I o takových případech jsme hovořili a rezoluce, kterou jsme dnes přijali, mj. také vybízí předsedu EP k přijetí příslušných opatření uvnitř naší instituce.“ Parlament by měl podle přijaté rezoluce revidovat vnitřní předpisy, podpořit oběti v celém procesu řešení případů, a udělat maximum pro to, aby se podobné případy již neobjevovaly. Evropská unie by se pak měla zabývat problematikou důkladněji, státy se musí podívat, zda jejich právní předpisy dostatečně pamatují na ochranu žen a dívek před násilím. Novým fenoménem v této problematice je pak kybernetická šikana, s níž se setkala dokonce pětina mladých žen (18 - 29 let). Také v této oblasti by měly jednotlivé země hledat řešení, ať už osvěty či tvrdších právních postihů pachatelů takových činů.