Evropský trh se chrání před nekalou konkurencí z Číny

Nová antidumpingová opatření přijatá dnes Evropským parlamentem by měla lépe ochránit evropský trh před nekalou soutěží nejen z Číny, ale i dalších třetích zemí. „Firmy z odvětví ocelářského, sklokeramického či papírenského průmyslu u nás velmi dobře ví, co znamená čelit konkurenci z takových států jako je Čína. Pro naše tradiční podniky by ztráta ochranných opatření před takovým dovozem v mnohých případech znamenalo postupnou likvidaci. Konkurovat cenám z trhů, kde do jejich tvorby zasahuje stát svými subvencemi, prostě není možné. A Čína dnes prostě není tržní ekonomikou, která by fungovala podle pravidel volného trhu. Dumpingové ceny nemají ve zdravém konkurenčním prostředí místo, proto jsem ráda, že dnes Parlament návrh nařízení podpořil a věřím, že vejde v platnost ještě do konce roku. Doufám, že podobně rychle se podaří uzavřít také celkovou reformu nástrojů na ochranu obchodu EU, o které se nyní také jedná,“ komentuje výsledek hlasování Dita Charanzová. Nová legislativa nabízí metodologii k určení antidumpingových cen, popisuje překročení pravidel formou zásahů státní politiky a jejího vlivu na chod firem, přímé podpory státních podniků, nedostatečné nezávislosti ve finančním sektoru v dané zemi apod. Pokřivení trhu i nabízených cen tak bude lépe identifikovatelné, poukázání na takové produkty mělo být snazší i pro následné přijetí opatření zakazujících jejich dovoz.