Nákupy online v EU bez diskriminace

V Bruselu se rozhodlo o dalším významném kroku v budování společného digitálního trhu EU. Evropský parlament, Komise a členské země EU se dohodly na odstranění překážek souhrnně označovaných jako geo-blocking. Nová legislativa odstraňuje diskriminaci při nakupování online, evropští spotřebitelé si tak budou moci bez omezení vybrat, ve které zemi Unie chtějí nakupovat.

“Jsem ráda, že i český zákazník bude moci bez překážek nakupovat online i v jiných zemích Unie. Změnu bychom měli pocítit už příští Vánoce. Diskriminace se často projevovala v různé výši cen pro zákazníky z různých zemí. Jindy se stávalo, že byl zákazník v některé z fází nákupu zablokován či přesměrován na stránky zprostředkovatele prodeje. Někdy prodejce požadoval při platbě kreditní kartu ze "své" země, neumožnil prohlédnout celý detail nákupu apod. Tyto i další praktiky by měly být minulostí,“ vysvětluje Dita Charanzová, místopředsedkyně Výboru pro jednotný trh a ochranu spotřebitele (IMCO). A připomíná, že i pro české firmy, které se v online prostředí velmi dobře etablovaly, to naopak znamená přiblížení se zákazníkům ze zahraničí. „Jediné, co mi v současném návrhu chybí, je dořešení otázky online nákupu produktů pod autorským zákonem – zejména hudby a filmu. Tyto otázky se ukázaly v průběhu jednání natolik komplikované, že jsme dohodu nad nimi nenalezli. Jsem ale ráda, že nebyly smeteny ze stolu, jak někteří kolegové požadovali, a doufám, že se k nim do dvou let opět vrátíme," říká Dita Charanzová. Další krok v této oblasti by měl vést také ke snížení ceny za dopravu zboží koupeného online, což bývá častý důvod, který lidi odrazuje od nákupu v zahraničí.

Nová pravidla popisují například i tyto tři specifické situace:

Prodej zboží bez donášky. Pokud si český zákazník objedná lednici z německého online obchodu, bude mu garantována možnost takový nákup provést za daných podmínek, ale eshop není povinen zajistit i odvoz do jiného státu, zákazník si bude muset dopravu zajistit sám.

Dodávání online služeb. Pokud si z Brna budete chtít zaplatit hosting pro váš web u španělské společnosti, budete moct – registrace i platba za službu nebude zpoplatněna žádnými dalšími poplatky, zaplatíte stejně, jako platí domácí španělské firmy.

Nákup služeb odkudkoli. I z Prahy si budete moct kupit zájezd do zábavního parku ve Francii přímo u provozovatele, aniž byste byli přesměrováni stránkami na českého zprostředkovatele.

Obsáhlý průzkum EK ukázal, že téměř dvě třetiny firem na evropském online trhu dnes neumožňují nákup online ze zahraničí a evropské spotřebitele tedy svým způsobem omezují. „Tato legislativa bude mít na jednotu digitálního trhu reálný vliv, jsem ráda, že jsme dospěli ke shodě a věřím, že v kultivaci a rozvoji digitálního prostředí budeme i nadále pokračovat. V offline prostředí se nám podařilo vybudovat fungující a prosperující společný trh, v online prostředí jsou stále patrné hranice mezi členskými státy. Jsem ráda, že se nám to daří měnit,“ říká Dita Charanzová. Předseda Komise Jean-Claude Juncker řekl již dříve řekl, že by mělo být přijato všech 24 legislativních návrhů, které si Evropská komise definovala při začátku svého volebního mandátu. Jedná se o návrh konkrétních kroků k zajištění fungování jednotného digitálního trhu.

Návrh na zrušení geoblockingu nyní míří do Evropského parlamentu k finálnímu schválení.