Na zahraniční TV se online zatím nepodíváme

Evropský parlament se dnes nepřiklonil k záměru zavést volný přístup k televiznímu a rozhlasovému vysílání online napříč všemi státy EU. Do dalšího jednání tak jde s pozicí, která upřednostňuje národní omezení.

"Považuji to za velkou chybu, legislativa by měla respektovat EU jako jednotný prostor, kde není žádoucí blokovat obsah televizního a rozhlasového vysílání podle země původu. Pokud se dnes chceme v zahraničí podívat třeba na diskuzní pořad televize či rozhlasu na internetu, často narazíme na zákaz puštění záznamu mimo ČR. Problém se týká všech zemí EU. Jeden z pěti Evropanů se přitom zajímá o vysílání i v zahraničí, čísla uváděná Evropskou komisí dokonce hovoří o tom, že u některých TV je jen 1 % obsahu dostupné v zahraničí, zbytek z důvodů autorských práv nikoli,“ říká Dita Charanzová. Online sledování televize se přitom stává čím dál běžnější, 67 % mladých ve věku 15 - 24 let takto kouká na TV minimálně jednou týdně. „Neměli bychom se tedy k tomuto médiu stavět tradičním způsobem, ale přiznat si, že i televize a rozhlas dnes patří na internet a bylo by dobré otevřít jejich obsah po celé Unii. Nakonec už jen pro 20 milionů lidí žijících v jiné zemi EU, než odkud pochází, by to byla jistě vítaná změna,“ uzavírá Dita Charanzová.