O krok blíže volnému pohybu služeb?

Plénum Evropského parlamentu dnes přijalo zprávu výboru IMCO s doporučeními k reformě legislativy v oblasti poskytování služeb. Navazuje tak na sdělení Evropské komise, které k tomuto tématu vyšlo v loňském roce.

“Našim cílem je nastavit regulatorní a legislativní prostředí v rámci sektoru služeb tak, aby byly odstraněny překážky, které brání volnému pohybu služeb na jednotném trhu EU”, vysvětluje poslankyně Dita Charanzová.

“V rámci regulovaných služeb pracuje v Evropě na 50 mil. občanů, více než pětina všech ekonomicky aktivních lidí. Některé členské státy ale přistupují k tomuto sektoru velice restriktivně a fakticky tak zamezují poskytovatelům z jiných zemí vstoupit na svůj trh. Praxe ale ukazuje, že země s méně omezeními v oblasti služeb mají příznivější ekonomické výsledky”, upozorňuje Dita Charanzová.

“Z mého pohledu by regulace oblasti služeb měla být opodstatněná, přiměřená, ale především nediskriminační. Členské státy by měly vyhodnotit, zda-li jejich stávající legislativa není v tomto ohledu neúměrná. Jen tak budeme schopni vytvořit více pracovních příležitostí v sektoru služeb, zlepšit naši konkurenceschopnost a v konečném důsledku nabídnout spotřebitelům větší výběr a výhodnější cenové podmínky”, konstatuje Dita Charanzová.