Vliv ruské propagandy na politiku států EU posiluje

Evropský parlament diskutoval otázku ruské propagandy a šíření dezinformací a také možné vlivy, které takto vedená kampaň má na politickou situaci v Evropské unii. Navazuje tak na svou zprávu z roku 2016, kdy konstatoval, že ruská propaganda výrazně zesílila v době po okupaci Krymu a v rámci hybridně vedené války na východě Ukrajiny.

"Je zřejmé, že v současnosti čelíme velmi intenzivní kampani, která se zaměřuje na šíření dezinfomací, tzv. fake news a která má za cíl destabilizovat politickou situaci v demokratické Evropě. Ostatně britské referendum o vystoupení z Unie je toho velice dobrým příkladem. Na tom se shodují nejen politici či komentátoři, ale také například zpravodajské služby," říká poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová.

"Kampaň je cílená a systematická, proto na úrovni členských států, ale také celé EU, musíme přijmout taková opatření, která její dopady co nejvíce omezí.  Je nutné, abychom zlepšili informovanost občanů a napomohli tak kritickému přístupu ke zpracování a šíření informací zejména ve virtuálním prostoru sociálních sítí. Bude to vyžadovat dlouhodobé úsilí každého z nás. Je to ale zcela nezbytné, v ohrožení je totiž samotný základ naší demokratické společnost", doplňuje Dita Charanzová.