EU přistoupila k Marrákešské smlouvě, pomoci má hlavně nevidomým

Usnadnění přístupu nevidomých či slabozrakých nejen ke knižním publikacím, ale i dalším autorským dílům, by měla zajistit Marrákešská smlouva. K ní dnes rozhodnutím EP přistoupila také Evropská unie. Tato smlouva ustavuje výjimku z autorských práv, která umožní zpřístupnit lidem s tímto druhem postižení větší počet autorských děl.

„Na světě žije kolem 285 miliónů nevidomých a slabozrakých osob, kterým je z celkového knižního nákladu dostupná pouhá desetina výtisků,“ uvádí poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Česká republika se k této smlouvě přihlásila již v roce 2014, nyní k ní přistupuje také Evropská unie jako mezinárodní organizace.

 „Je na čase dát lidem s postižením zraku obdobné možnosti jako mají lidé vidící, a to jak z hlediska přístupu k informacím, tak také v rámci kulturního a společenského zaměření. I z tohoto důvodu jsem jako zpravodajka EP usilovala o přijetí směrnice o zpřístupnění obsahu internetových stránek, která nevidomým a slabozrakým lidem zajišťuje lepší možnost využití stránek a aplikací institucí veřejného sektoru. Lidé s postižením mají nárok být nedílnou součástí naší společnosti i v této oblasti,“ je přesvědčena Dita Charanzová.