Neuspokojivý stav digitálního trhu EU je třeba napravit

„Oblast digitálního trhu se dnes již dotýká každého hospodářského sektoru, je to největší výzva pro ekonomiku od průmyslové revoluce. Problém je, že digitální trh není v rámci EU jednotný. Je rozdělen do 28 národních sektorů, z nichž jeden každý je chráněn vlastními protekcionistickými regulacemi. Pro takový stav není v dnešní EU žádné racionální opodstatnění,“ s těmito slovy vystoupila na plénu Evropského parlamentu za frakci ALDE Dita Charanzová.

Zmíněné bariéry je podle ní třeba odstranit, prostředí modernizovat a zavést jednoduchá pravidla pro online a digitální obchod. Právě ten nefunguje, jak by měl, pokud obchodní partneři nebo spotřebitelé platí za zboží více jen proto, že jejich adresa je v Berlíně namísto v Praze. „Už vůbec nemůžeme mluvit o fungujícím trhu v případě, kdy se stejný problém týká také digitálních produktů – ať už zboží či služeb. V těchto případech nenacházím jakýkoli logický či věcný důvod, který by bránil volnému pohybu zboží. Ale přesně tak to dnes funguje, v EU máme 28 různých online pravidel,“ popisuje situaci europoslankyně.

Podle Charanzové je potřeba tam, kde je to vhodné, harmonizace pravidel napříč členskými státy a umožnění pohybu zboží bez omezení „Čech by měl mít možnost koupit si elektronickou cestou hudbu z Francie, aniž by přitom narazil na hradbu legislativních překážek,“ vysvětluje Charanzová. Upozorňuje zároveň na fakt, že Evropská unie potřebuje sjednotit také oblast spotřebitelských a obchodních práv v elektronickém obchodě. Jen tak je podle ní možné dosáhnout toho, aby se jednotný trh skutečně choval jednotně – i ve své digitální dimenzi.