Plenární zasedání EP 5. - 8. 2. 2018 ve Štrasburku

Evropský parlament se bude na nadcházejícím zasedání zabývat mj. zrušení diskriminace při nakupování online, zrušení zimního času nebo návrhem na nový přepočet parlamentních křesel v EP.

Online nakupování bez hranic

Poslanci budou v pondělí diskutovat a úterý hlasovat o nové legislativě proti neoprávněnému zeměpisnému blokování, která by měla rozšířit přeshraniční přístup k internetovým nákupům produktů, rezervacím hotelového ubytování, pronájmu automobilů nebo koupi vstupenek na koncerty, festivaly nebo do zábavních parků. Nová pravidla umožní spotřebitelům vybrat si webovou stránku v EU, pomocí které si chtějí zakoupit nebo objednat zboží či služby bez toho, aby se stránka zablokovala nebo potenciální klienty automaticky přesměrovala na jinou webovou stránku z důvodu jejich státní příslušnosti, místa bydliště nebo dočasného pobytu.

Obchodníci tak budou muset přistupovat k online nakupujícím z ostatních členských států EU stejně jako k místním zákazníkům. Potenciálním klientům tedy budou muset nabídnout svůj produkt nebo službu za stejnou cenu a za stejných podmínek, pokud jde o: nákup a doručení zboží - například domácích spotřebičů, elektroniky nebo oblečení - pokud doručení do daného členského státu obchodník nabízí ve svých obecných podmínkách, nákup zboží a jeho vyzvednutí po vzájemné dohodě obchodníka se zákazníkem v jiném členském státě, do kterého obchodník nabízí doručení ve svých obecných podmínkách, nakupování elektronicky poskytovaných služeb, které nejsou chráněné autorským právem a nepodléhají jiné formě ochrany jejich využívání, např. cloudové služby, služby datových skladů, webhosting a poskytování firewallů, objednání služeb, které obchodník poskytuje ve svých prostorách nebo jinde na území členského státu, kde provádí svou činnost, např. rezervování hotelového ubytování, pronájem automobilů nebo zakoupení vstupenek na sportovní akce a hudební festivaly nebo do zábavních parků. Možné rozšíření působnosti na obsah chráněný autorským právem. Nové nařízení se nebude vztahovat na digitální obsah podléhající autorským právům, tedy na elektronické knihy, stahovatelnou hudbu nebo online hry. Parlamentní vyjednavači však dosáhli, aby se součástí této právní úpravy stala takzvaná doložka o přezkumu, na jejímž základě se bude Evropská komise do dvou let po vstupu nařízení v platnost zabývat možností rozšíření působnosti předpisu zakazujícího zeměpisné blokování i na tento typ produktů. Komise se rovněž zavázala přezkoumat možné rozšíření působnosti nařízení na oblast audiovizuálních služeb a služeb v oblasti dopravy, například na nákup cestovních lístků nebo letenek.

Volby do EP po brexitu: Přerozdělení křesel a reforma volebních předpisů

Po odchodu Spojeného království z EU by se měl počet poslanců EP snížit ze 751 na 705. Vyplývá to z legislativní iniciativy, o které budou poslanci diskutovat a hlasovat ve středu. Počet mandátů České republiky v EP by měl zůstat nezměněn. Návrh přerozdělení poslaneckých mandátů po roce 2019, které plénu předkládá Výbor EP pro ústavní záležitosti (AFCO), by kromě snížení počtu poslanců dočasně zmrazil 46 ze 73 křesel, které se uvolní po brexitu. Výbor navrhuje zbývajících 27 v současnosti britských mandátů rozdělit mezi členské země pomocí nadnárodní volební listiny pro území celé Evropské unie.

Klimatické změny: Rychlejší snižování emisí CO2 a financování nízkouhlíkových inovací

Plénum bude v pondělí diskutovat a v úterý hlasovat o legislativním návrhu na rychlejší snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím systému obchodování s emisemi Evropské unie (ETS). Nová směrnice by měla přispět k plnění závazků vyplývajících Unii z Pařížské klimatické dohody. Směrnice, na jejímž znění se již poslanci dohodli s ministry členských států, urychlí meziroční snižování emisních povolenek dražených v rámci ETS. Nová právní úprava také za účelem odstranění přebytečných emisních povolenek na trhu zdvojnásobí kapacitu trhové stabilizační rezervy ETS. Předložený text zároveň počítá se zřízením modernizačního fondu, který by měl pomoct zefektivnit energetické systémy v členských státech s nižšími příjmy. Vzniknout by měl také inovační fond, který by podporoval projekty v oblasti obnovitelné energie, zachytávání a ukládání uhlíku a nízkouhlíkových inovací. Souvislosti Systém obchodování s emisemi EU stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou být emitovány sektory v jeho působnosti. ETS umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž mohou podle potřeby navzájem obchodovat. Nová směrnice by měla Unii pomoci dosáhnout do roku 2030 cíl snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 40 % a zároveň ochránit průmysl v Unii před rizikem úniku uhlíku, tedy přesunem části znečišťovatelů do třetích zemí s volnějšími emisními limity, kteří by své produkty následně dováželi na území EU. Nová právní úprava by měla rovněž podpořit inovace a modernizaci v evropských odvětvích průmyslu a energetiky v letech 2020-2030.

Výzva k ukončení střídání letního a zimního času

Poslanci budou ve čtvrtek diskutovat a hlasovat o nelegislativním usnesení, které by mohlo Evropskou komisi vyzvat, aby předložila návrh na ukončení střídání letního a zimního času v EU. Návrh usnesení vypracovaný Výborem EP pro dopravu a cestovní ruch požaduje ukončení střídání letního a zimního času v EU. Jde o reakci na občanské iniciativy a petice, které se kromě jiného odvolávají na možné negativní dopady změn času. Jarní a podzimní změna času v EU se řídí směrnicí o úpravě přechodu na letní čas. Předložený návrh usnesení však zdůrazňuje, že Unie by si měla zachovat jednotný časový režim i v případě, že dojde k ukončení střídání času.

Rozšiřování EU: Nová strategie pro západní Balkán

Nová strategie, která by měla přivést země západního Balkánu do Evropské unie, bude v úterý předmětem plenární rozpravy poslanců se šéfkou Unijní diplomacie Federicou Mogherini. Západní Balkán bude jednou z dominant letošní evropské zahraniční politiky, neboť bulharské předsednictví v Radě (ministrů) EU zařadilo přiblížení regionu k Unii mezi své priority. Integraci západního Balkánu do EU tradičně podporuje i Evropský parlament, který však zároveň připomíná, že jednotlivé země musí nejprve odstranit nedostatky v oblasti právního státu, základních práv a boje proti korupci. Evropská komise zveřejní svou novou strategii pro západní Balkán v úterý.