Letní čas zůstává (zatím) zachován. EP žádá studii vlivu změny času na lidské zdraví.

Zrušení letního času bylo na plénu Evropského parlamentu v posledních letech diskutováno s železnou pravidelností, a to zejména v období, kdy ke změně času dochází. Dnešní hlasování v EP o návrhu rezoluce, která by mohla ovlivnit dosavadní střídání letního a zimního času, celou věc neuzavřelo. EP dnes vyzval ke zpracování studie, která by se jednoznačně vyslovila k vlivu změny času na lidské zdraví a dalším dopadům. Dnes není zcela zřejmé, jaký dopad by mohlo mít teoretické zrušení či úprava příslušné směrnice, která všem členským státům zadává společný termín k přechodu na letní, resp. zimní čas.

„Pokud bychom jednotlivým státům rozvázali ruce a nechali na jejich rozhodnutí, jaký čas používat, může se nám stát, že nám v EU vzniknou různé časové zóny a třeba sousední Polsko bude mít 6 měsíců do roka jiný čas než my. To je přeci nesmysl.“ Podle Dity Charanzové nejsou na stole ani takové argumenty, které by hovořily v jednoznačnou prospěšnost zrušení letního času plošně v celé EU:

“Jasné a prokazatelné závěry vědeckých studií o dopadu na lidské zdraví chybí, úprava střídání času by vnesla chaos do celé řady zavedených systémů. V neposlední řadě si jednoduše myslím, že má smysl si na jaře a na podzim prodloužit den o jednu hodinu na úkor noci. Jak mi (a jistě jsem nebyla jediná poslankyně) napsal jeden občan: „Kdo dojíždí za prací a přijíždí domů okolo šesté, je vděčný za to, že může s dětmi vyrazit ven, udělat něco na zahrádce. Nechci, aby v polovině září zapadalo sluníčko už v šest hodin.“ Cítím to velmi podobně a tak jsem dnes rušení střídání času nepodpořila. A na závěr si neodpustím poznámku, myslím, že EU má k řešení řadu palčivějších problémů, než je tento, ať se podíváme na brexit, migraci, bezpečnost či rozpočet."