Návrh na nový způsob volby dalšího předsedy Evropské komise

 Evropský parlament v minulém týdnu hlasoval o zprávě, která se věnovala vztahům mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Jedním z hlavních bodů byl koncept propojení výsledků voleb do Evropského parlamentu s nominací na post předsedy Evropské komise.

Tento tzv. spitzenkandidaten proces v principu říká, že evropská seskupení politických stran mohou nominovat svého čelního představitele, který v případě vítězství ve volbách získává nárok na obsazení místa šéfa evropské exekutivy. "Nepovažuji za šťastné, abychom vytvářeli systém, kdy bude předsedou Komise automaticky zvolen nominant vítězné strany, resp. frakce. Do výběru musí mít možnost zasahovat i členské státy. Jejich rozhodnutí může brát v úvahu výsledky voleb do EP, ale neměla by jim být tato pravomoc odjímána. Pro předloženou zprávu jsem proto v konečném hlasování nehlasovala. Stávající smlouvy jsou podle mne nastaveny správně a je potřeba je respektovat," říká poslankyně Dita Charanzová.