Zrušme příplatky za volání do zahraničí, píše Dita Charanzová ministrům

V těchto týdnech v Bruselu vrcholí jednání o tzv. kodexu elektronických komunikací. Za Evropský parlament tato jednání vede zpravodajka části kodexu česká europoslankyně Dita Charanzová. Podařilo se jí do pozice EP prosadit návrh na zrušení příplatků, které si operátoři účtují za hovory do zahraničí po Evropské unii. Jedná se o příplatky za volání, které i po zrušení roamingu zůstaly zachovány. Nyní se Dita Charanzová obrací s žádosí o podporu také na ministry jednotlivých zemí EU.
 
"V některých případech nás volaní z domova do EU stále stojí i víc než 30 Kč za minutu. Dostali jsme se tak do absurdní situace, kdy pro jednu vzdálenost platí dvojí cena, zaleží jen, v jakém směru voláte. Z domova do zahraničí nás to paradoxně vyjde násobné dráž, než když voláme ze zahraničí domů" vysvětluje Dita Charanzova, proč tento požadavek prosadila do pozice EP.
 
S žádostí o podporu se nyní po řadě jednaní v rámci Parlamentu i s Evropskou komisí obrací také na ministry jednotlivých členských států. Jejich pozice, resp. pozice Rady je podstatná z hlediska celkového výsledku jednání.
 

Dita Charanzová připomíná, že zrušení roamingu lidé přivítali a v průběhu dovolených své mobilní telefony skutečně více využívali. „Jednotný trh telekomunikačních služeb ale stále není dokončen, pro občany vašich zemí může být volání z domova do jiné země EU z finančních důvodu překážkou," píše mj. Dita Charanzová ve zmíněném dopise. Ubezpečuje také ministry, že návrhem nezavádí jednotnou cenu za volání, ani nenutí nikoho poskytovat svoje služby bez poplatku: „Pouze konstatujeme, že by neměla být cena pro spotřebitele stonásobně vyšší, než jaké jsou náklady poskytovatelů služeb. A k tomu dnes dochází,“ uzavírá Dita Charanzová.
 
Součástí jejího dopisu je také žádost o podporu systému včasného varování, který by prostřednictví mobilních telefonů upozornil občany na případné hrozící nebezpečí (přírodní katastrofy, povodně, teroristického útoku apod.) v místě, ve kterém se nacházejí. I tento návrh zapracovala coby zpravodajka materiálu do zmíněného kodexu.

Celý text dopisu naleznete zde:

dopis_telco poplatky.docx