EP jednal o podobě dalšího rozpočtu Unie

Evropský parlament dnes rozhodoval o svém stanovisku k návrhu rozpočtu EU pro další rozpočtové období po roce 2020. Dnes přijaté pozice slouží jako vstup pro Evropskou komisi, která v květnu předloží návrh víceletého finančního rámce, tj. rozpočtu celé Unie. Příští rozpočet se bude muset vypořádat zejména s odchodem Velké Británie a s výpadkem příjmů, který s tím souvisí.

 

Dita Charanzová dnes předložený návrh zprávy k rozpočtu nepodpořila. „V první řadě bych požadovala návrh rozpočtu, který bude flexibilněji reagovat na priority, kterým by se měla EU v budoucnu především věnovat. Zpráva sice potvrzuje stávající stav v oblasti kohezní nebo zemědělské politiky, na druhou stranu, ale jasně nestanovuje, jak řešit oblasti jako bezpečnost.

 

V principu mi také vadí fakt, že natvrdo říkáme, o kolik chceme rozpočet EU navyšovat, aniž bychom nejdřív jasně definovali, kam a kolik dalších peněž chceme směřovat. Rozpočet EU musí v první řadě vycházet ze skutečných potřeb Unie, daných priorit pro nadcházející období. Také by měl reflektovat to, jak byly výdaje v minulosti efektivní z hlediska naplňování našich cílů.

 

Pokud je naší prioritou zvýšená bezpečnosti, lepší ochrana vnější hranice EU a řešení problémů s migrací, je jasné, že to bude něco stát. Pokud si tyto konkrétní priority jasně určíme, tak jsem ochotna připustit diskuzi k navýšení rozpočtu EU. I z toho důvodu jsem nakloněna diskuzi o možných dodatečných příjmech pro unijní rozpočet, které by tyto zvýšené požadavky kryly.