Svázat nové podnikání regulacemi, nebo je nechat zcela bez kontrol?

Regulovat, nebo nechat žít? Věčné téma u nových forem podnikání, které dnes využívají pro nabídku svých služeb nejrůznější online platformy. Téma pro debatu v pražském Evropském domě, kterou pořádalo CEBRE, byly ubytovací služby prezentované právě touto formou. „Nečekala jsem, že bychom během diskuze mohli dospět k nějakému jednotnému závěru, a to už proto, že se za řečnickým stolem kromě jiných sešli zástupci hoteliérů i provozovatelů platforem, na druhou stranu shodli jsme se snad všichni na tom, že jistá míra regulace je potřeba. Jde jen o to najít vhodnou formu, takovou, která by rozvoj nových forem podnikání nebránila, ale zároveň aby řešila některé nešvary, které je doprovázejí. Jako například neplacení daní. Problém řeší řada evropských měst a nejde pouze o daně, spolu s tím je cítit tlak na růst cen za nemovitosti ve velkých, resp. turisticky atraktivních městech, vytlačování trvalých obyvatel z center, hluk v obytných zónách způsobený turisty apod. Nejsem stoupencem jednoho řešení, které by měla EU šroubovat na všechny členské země, myslím, že by měla mít jednotlivá města, resp. státy možnost řešit problém svojí cestou. Někdo vidí řešení v zavádění stropu počtu dnů, po které může být prostor nabízen, jinde se nabízí omezit nabídku pro sdílené bydlení pouze na část objektu – bytu či domu, zavedení poplatků apod. Někdo vidí řešení v zavádění stropu počtu dnů, po které může být prostor nabízen, jinde se nabízí omezit nabídku pro sdílené bydlení pouze na část objektu – bytu či domu, zavedení poplatků apod. Z mého pohledu je klíčová otázka výběru daní za poskytované služby,“ říká Dita Charanzová. 

V rámci debaty například zaznělo z úst Václava Stárka, viceprezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, že počet bytů nabízených pro ubytování v soukromí v Praze vzrostl na 18 500, výnosy z Airbnb se podle něho v roce 2016 pohybovaly v našem hlavním městě kolem 86 milionů dolarů. „Zástupce Evropské komise poukázal na dobrý příklad třeba v Portugalsku, kde registrace k poskytování takové služby probíhá velmi jednoduše, jde de facto o zaslání jednoho emailu. Pokud bychom našli podobně snadný přístup, bylo by to určitě řešení. Sama bych pro inspiraci volila také Litvu nebo Estonsko, kde se se sdílenou ekonomikou dokázali popasovat ukázkově a ke spokojenosti všech. Sdílená ekonomika tu je, protože je po ní poptávka. Mnohé platformy vznikají na základě poptávky mezi spotřebiteli. Byla by chyba je likvidovat v zárodku přehnanou byrokracií, na druhou stranu nějaký přehled o jejich aktivitách státy mít musí. Uvidíme tedy, jak tato nesnadná debata bude vyvíjet do budoucna. Skvělé by bylo, kdyby nás zavedla k úvahám o tom, zda nepotřebujeme deregulovat i tzv. tradiční obory a není na čase udělat revizi v jejich často přebujelé byrokracii,“ uzavírá Dita Charanzová.