Info.cz: Každé dvě minuty zmizí v Evropě jedno dítě (komentář)

Každé dvě minuty v Evropě zmizí jedno dítě, stane se nezvěstným. Možná samo uteklo a brzo se vrátí či najde, ztratilo se, možná jej unesl jeden z rodičů ve vyhrocené partnerské krizi, mohlo být ale uneseno někým docela cizím a mohlo se taky stát obětí násilného trestného činu. Ať jsou důvody jakékoli, to číslo je opravdu vysoké a měli bychom je mít na paměti nejenom na mezinárodní den pohřešovaných dětí, který připadá právě na 25. května.

Datum není vybráno náhodně. Pojí se s tragickým případem šestiletého Etana Patze, který právě v tento den v roce 1979 odešel ráno do školy a už nikdy se nevrátil. Pátrání stovky newyorských policistů, veškerá snaha jeho rodičů včetně pokusů s umístěním chlapcovy fotografie na krabicích mléka nevedlo bohužel k cíli. Případ byl uzavřen teprve v loňském dubnu, kdy byl jeho únosce a vrah ze sousedství potrestán 25 lety vězení. Už v roce 1983 ale na den zmizení Etana Patze vyhlásil prezident Ronald Reagan mezinárodním dnem, někdy označovaný také jako den pomněnkový.

Také v Česku se ročně pohřešují tisíce dětí, naprostá většina z nich se ale naštěstí najde. Jak jsme ale neustále nabádáni, a já se dnes k této iniciativě přidám, ostražitost je na místě. Fyzické násilí se nám částečně mění v to kybernetické, anonymní prostředí internetu je pro takový druh zločinu ideálním podhoubím.

Nejzranitelnější skupinou jsou zde právě děti, které mohou snadno podlehnout klamu, uvěřit pozlátku. Mějme to na paměti, nespoléhejme na školy či kamarády, každý rodič, sebe z toho nevyjímaje, by měl o možných nebezpečích s dětmi hovořit. Tak jako nám naši rodiče kladli na srdce nesedat cizím lidem do auta, my k tomu dnes musíme přidat i nechoď na schůzky na slepo, nedomlouvej se s někým, koho osobně neznáš po internetu, neposílej mu své fotky, nedůvěřuj každému.

Na závěr si vypůjčím pár čísel, která vloni sesbírali pracovníci projektu e-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci. Z obsáhlého průzkumu vyšlo najevo, že pozvání ke schůzce od neznámého kamaráda na internetu obdržela třetina dotazovaných dětí. 17 % dětí se setkalo s žádostí o zaslání intimní fotografie od neznámého člověka – a pětina z nich žádosti vyhovělo. Není to tedy problém, který se nás nebo našich dětí netýká, setkat se s ním mohou kdykoli. Je třeba o tom mluvit.

Autorka je česká europoslankyně (ANO/ALDE), místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh (IMCO) a náhradnice ve Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).

Publikováno na Info.cz dne 25. května 2018