Nová registrace pro příchozí ze třetích zemí začne v EU platit v roce 2020

Stejně jako USA, Kanada či Austrálie, bude mít Evropská unie svůj systém registrace pro vstup osob ze třetích zemí. Evropský parlament přijal návrh nařízení o zavedení systému ETIAS (evropský systém pro cestovní informace a povolení).

„Měli bychom mít lepší přehled o lidech, kteří k nám přicházejí. Tato mezera v naší bezpečnosti se ukázala i v době vrcholící migrační vlny, stejně jako při debatě o lepší ochraně před teroristickými činy, k nimž v EU došlo. Podobně jako při vstupu do Spojených států musíme i my vyplnit osobní údaje, které jsou následně ověřovány v informačních systémech, bude podobný model platit pro obyvatele zhruba 60 zemí světa, s nimiž má EU bezvízový styk při vstupu do Unie. Takových osob je ročně několik desítek milionů, v roce 2020, kdy by mělo být nařízení uvedeno v praxi, se předpokládá, že EU navštíví 39 milionu občanů těchto států,“ vysvětluje Dita Charanzová.

Systém posoudí, zda cizí státní příslušník nepředstavuje potenciální riziko ve vztahu k nelegální migraci nebo bezpečnostní či zdravotní riziko ještě před tím, než vstoupí na vnější hranice EU.

Podání žádosti o vstup bude zpoplatněno drobným administrativním poplatkem, vyřízení žádosti by mělo probíhat v řádu minut. Samotné prověřování bude prováděno online za použití stávajících databází a informačních systémů. Platnost oprávnění ke vstupu je stanovena na tři roky.

Návrh byl připravován dva roky, projednáván byl s mnoha dotčenými subjekty, mj. s agenturou Frontex, s Europolem, ale například i se zástupci leteckých společností, aby zavedení systému nezpůsobilo jakékoli komplikace v praxi. V roli poradců působili při jeho přípravě i američtí odborníci, kteří vnesli své zkušenosti se zaváděním obdobného systému v USA.