EP se ke směrnici o autorském právu vrátí na zářijové schůzi

Evropský parlament dnes rozhodl ve věci dalšího postupu při projednávání směrnice o autorském právu, poslanci nepodpořili mandát výboru pro právní záležitosti. "Vítám, že se materiál dostává na zářijové jednání Evropského parlamentu, kde se o něm povede plnohodnotná debata a bude zcela jistě ještě upraven. Věřím, že tento postup odstraní nejspornější pasáže, upřesní vágní formulace a pomůže vyjednat takové podmínky, které dají jednotlivým státům dostatečný prostor pro vlastní úpravu národní legislativy v této věci.

Musí být jasné, že nestavíme základy pro cenzuru na internetu. Žijeme v 21. století. Zákony nás nemohou vracet do století minulého, studenty a vědce poslat zpátky do knihoven, omezit další rozvoj internetu, znemožnit nově vznikajícím firmám v online prostředí jejich rozvoj a v neposlední řadě poškozovat uživatele nepřiměřenými zásahy do svobodného prostředí.

Autorské právo čelí s příchodem internetu bezpochyby největší výzvě ve své historii. Souhlasím s tím, že musíme hledat řešení, jak duševní vlastnictví lépe chránit. Zároveň ale nesmíme pošlapat to dobré, co nám internet dává. Možnosti a prostor, který přišel s rozvojem sítě - zejména pro svobodu slova, demokracii, pro vědecké účely, vzdělávání apod.

Za kritické body návrhu směrnice považuji zejména pasáže o přenesení zodpovědnosti za nezávadnost zveřejněného obsahu na platformy, které dnes poskytují přístup k obrovskému kvantu dat a souborů. To je v praxi velmi těžko proveditelné. Technické řešení je dostupné jen pro největší hráče na trhu. Je třeba řešit postavení menších firem a ochránit je před možnými likvidačními dopady takového kroku. Je pro mne nepřijatelné, abychom po firmách požadovali de facto nesplnitelné podmínky.  

Znepokojivá je i nejistota některých vzdělávacích institucí, které se obávají o dostupnost dnes volně přístupných materiálů používaných pro výuku, sdílení informací a zkušeností pedagogů právě na internetových platformách. K těmto obavám dnes zaznívají hlasy i vědecké obce, která poukazuje na riziko zpoplatnění použití citací dohledaných na internetu

Předložený návrh může měnit v některých ustanovení prostředí internetu tak, jak je dnes známe. Vytýkám mu, že umožňuje v řadě klíčových otázek velmi široký výklad. Právní pohledy na jednotlivá opatření se leckdy diametrálně různí. 

Stanovisko vlády České republiky k dnešnímu hlasování bylo doporučující. Pro text, tak jak byl předložen, jsem ale ruku zvednout nemohla. Ve výsledku jsem se tedy hlasování zdržela a věřím, že se nám podaří text vylepšit.