Dvojí kvalita potravin? Změnu chci vidět v regálech co nejdříve!

Dvojí kvalita potravin a dalsích výrobků v EU se dostala na program jednání výboru pro ochranu spotřebitele Evropského parlamentu. „Snad každý dnes už uznává, že se jedná o závažný problém, že je to problém jednotného trhu, nikoli pouze o záležitost pár zemí Unie. Ostatně i Evropská komise a její předseda toto téma jasně pojmenovali. Lišíme se ale v pohledu na jeho řešení. Osobně se přikláním k tomu, abychom hledali cesty nejmenšího odporu, které umožní co nejrychlejší kroky k nápravě. Chci změnu, kterou uvidíme v regálech obchodů co nejdříve,“ říká Dita Charanzová, která je stínovou zpravodajkou chystaného materiálu za frakci ALDE.

Řešení vidí zejména ve využití možností stávající legislativy, která jasně označí různou kvalitu potravin v jednotném obalu za nekalou praktiku (tedy využije institut, který již legislativa zná) a bude definovat postupy, jak tyto praktiky posuzovat, jak budou spolupracovat příslušné orgány v jednotlivých zemích atd. „Nemyslím si, že by tvorba zcela nové robustní legislativy ke kýženému cíli vedla lépe. Na konkrétní výsledky bychom navíc museli čekat ne měsíce, ale jistě roky. Tato prodleva by řešení odsunula. Vítám tedy návrh, který máme dnes na stole a který zavádí termín dvojí kvality do již existující legislativy. Myslím, že je nyní příhodná doba, kdy je zřejmý i tlak na samotné výrobce či dodavatele a věci se dávají do pohybu přirozenou cestou, výběrem a poptávkou spotřebitele. Je zřejmé, že v řešení problému se posouváme už jen tím, že o něm hovoříme, že se zákazníci začali více zajímat o to, kdo jim nabízí horší kvalitu, než mají v obchodech naši západní sousedé,“ vysvětluje Dita Charanzová.