EU omezí produkci plastu

„Plasty jsou v našem každodenním životě všudypřítomné v čím dál větší míře. Evropský podíl na celosvětová produkci plastu, která se neustále zvyšuje, dosahuje téměř pětiny. Žijeme v době plastové a je třeba se problémem zabývat, jinak se opravdu může stát, že v roce 2050 bude v oceánech plavat víc plastů než ryb.

Při dnešním hlasování o návrhu směrnice o omezení plastů jsem se ale zdržela. Návrh stanovuje nereálné podmínky. Zkracuje například lhůtu na přijetí navržených pravidel pro členské státy o polovinu, tedy na tři roky. To je šibeniční termín. Musíme dát trhu čas, aby se přizpůsobil, například zavedl alternativy k dnes používaným jednorázovým výrobkům, které budou zakázány.

Souhlasím s tím, abychom se postupně zbavovali jednorázových produktů jako příbory, nádobí i kelímky na kávu. Budu ráda, pokud najdeme cestu, jak zajistit recyklaci až 90 % plastových lahví, jak navrhuje směrnice. Podpořím každou rozumnou snahu o to, abychom produkovali méně plastu a abychom jej dokázali lépe recyklovat. Líbí se mi přístup Česka, kde se i díky projektu ministerstva životního prostředí velké firmy samy hlásí k zodpovědnému přístupu a omezování jednorázových produktů, bylo by skvělé, kdyby se přidávaly další.

Dnes přijatý text směrnice ale zachází v některých bodech příliš daleko, vyžaduje nesplnitelné termíny a nezohledňuje možný dopad na malé a střední podniky.“