EP debatoval o vzestupu neofašistického násilí v Evropě

„Fašismus, rasismus a xenofobie se pomalu v Evropě bohužel stávají běžnou součástí politiky, začínáme je akceptovat, hranice toho, co je přijatelné a co už ne, se posouvají. Jde o nebezpečný fenomén, kterému se musíme postavit. Upozorňují na něj zpravodajské služby členských zemí, ale například i Europol. Německo vloni zaznamenalo víc než tisícovku násilných trestních činů motivovaných pravicovým extrémismem, počet vězněných za tyto činy v celé Evropě vloni vzrostl na téměř dvojnásobek,“ říká Dita Charanzová k dnes přijaté rezoluci.

„Začátek řešení problému nastává, když situaci pojmenujeme a začneme o věcech mluvit. Nevidím cestu řešení nějaké celeovropské legislativy, je věcí členských států, aby se věnovaly prevenci, aby důsledně vyšetřovaly a trestaly činy související s extrémismem, aby se zabývaly ochranou svědků a obětí těchto trestných činů apod. Mladá generace zapomíná na hrůzy holocaustu, na to co se u nás dělo jen před pár desítkami let, i to je cesta - poukazovat na tyto příběhy, vracet se k nim více i ve školách,“ uzavírá Dita Charanzová.